Διακριση απο την Dell για την Cosmos Business Systems

Με την διάκριση Enterprise Partner of the year 2013 στον τομέα των Υπολογιστών βράβευσε η Dell την Cosmos Business Systems, κατά την ετήσια εκδήλωση των συνεργατών της. Η Cosmos διακρίθηκε μεταξύ των συνεργατών της Dell,  από πλευράς όγκου πωλήσεων, της αύξησης της απόδοσης της, αλλά και της επένδυσης σε τεχνογνωσία.

Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι ο κύκλος εργασιών της Cosmos Business Systems το 2013 ανήλθε στα €21 εκατ. ενώ η εταιρεία απευθύνεται σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα και των Τραπεζών, καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ.