Διαγωνισμος καινοτομιας απο την Εθνικη Τραπεζα

Την έναρξη κατάθεσης προτάσεων στον 5ο Διαγωνισμό “i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία” ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα. Σκοπός του διαγωνισμού είναι να αναδείξει και να επιβραβεύσει τις πρωτότυπες ιδέες που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη πρωτοπόρων συστημάτων και εφαρμογών βασισμένων σε νέες τεχνολογίες, στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο σχεδιασμό των προϊόντων και υπηρεσιών, στην εξάπλωση της χρήσης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και γενικότερα στην προώθηση της καινοτομίας στην Ελλάδα.

Πέρα από τη διαγωνιστική φάση και τη βράβευση των προτάσεων, έμφαση δίνεται στην υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων προτάσεων, οι οποίες έχουν διακριθεί, μέσα από τις δράσεις του προγράμματος NBG Business Seeds.  Σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών επιλεγμένες προτάσεις θα παρακολουθούν προγράμματα εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας. Επίσης, για την οικονομική στήριξη εταιρειών, προβλέπονται στοχευμένες δράσεις δανεισμού και συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο καθώς και δράσεις καθοδήγησης σε συνεργασία με την Endeavor Greece.

Η υποβολή των προτάσεων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014, και θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014 στις 15.00.

Αναλυτικές πληροφορίες για τον διαγωνισμό, είναι διαθέσιμες εδώ.