Διαδικτυακη ευκαιρια 3 δις Ευρω για την Ελλαδα

Τελικά μπορεί κάποιοι να ονειρεύονται τον μαύρο ή τον κανονικό χρυσό για να βγει η Ελλάδα από την κρίση, όμως απ’ ότι φαίνεται λεφτά, που όντως να υπάρχουν, μπορούμε κάλλιστα να βρούμε στα… bits και τα bytes! Αυτό προκύπτει από την έρευνα της Boston Consulting Group που διεξήχθη με την υποστήριξη της Google, σύμφωνα με την οποία το διαδίκτυο μπορεί να συνεισφέρει άλλα 2,9 δισ. Ευρώ στην ελληνική οικονομία, βάσει ρεαλιστικών δράσεων. Ειδικότερα, η έρευνα “Παράγων Internet: το Διαδίκτυο ως μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία” υπολογίζει πως το 2010 το διαδίκτυο συνεισέφερε 2,7 δισ. Ευρώ στην ελληνική οικονομία, φτάνοντας το 1,2% του ΑΕΠ, ποσοστό χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ε.Ε. των 27, που ανέρχεται στα 3,8%. Τα μεγέθη αυτά φανερώνουν πως η Ελλάδα δεν έχει ενστερνιστεί το Διαδίκτυο στον βαθμό που αυτό έχει γίνει σε άλλες χώρες.

Ωστόσο η συνεισφορά του Διαδικτύου στην οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί 6% ετησίως, φτάνοντας τα 3,6 δισ. Ευρώ το 2015. Σύμφωνα με τον Διονύση Κολοκοτσάς, υπεύθυνο εταιρικής πολιτικής και επικοινωνίας της Google Ελλάδας, υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία, καθώς, με την άμεση εφαρμογή μιας σειράς συγκεκριμένων παρεμβάσεων, η συνεισφορά του Διαδικτύου στην ελληνική οικονομία μπορεί να διπλασιαστεί και να φτάσει το 2015 τα 6,5 δις Ευρώ.

Η μελέτη καταλήγει σε συγκεκριμένες προτάσεις για την ώθηση της ελληνικής διαδικτυακής οικονομίας σε 5 βασικούς άξονες:

• Ενθάρρυνση των ΜΜΕ να στραφούν στο Διαδίκτυο, με τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, αλλά και με την επιτάχυνση της εκταμίευσης των επιδοτήσεων ύψους 1,5 δις ευρώ (Ψηφιακή Σύγκλιση) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

• Βελτίωση των υποδομών, με την παροχή κινήτρων και τη διαμόρφωση πλαισίου ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας μέσω νέων επενδύσεων, οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν με πολλαπλούς τρόπους (π.χ. ΣΔΙΤ).

• Εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις διαδικτυακές αγορές με εκστρατείες ενημέρωσης από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα προς τους καταναλωτές.

• Μεταφορά δραστηριοτήτων της δημόσιας διοίκησης στο Διαδίκτυο (e-government) με την υποχρεωτική χρήση online υπηρεσιών, κίνηση που μπορεί να δώσει ένα ισχυρό κίνητρο στις ΜΜΕ και τους πολίτες να ασχοληθούν περισσότερο με το Διαδίκτυο.

• Επένδυση στην εκπαίδευση για τη χρήση ψηφιακών μέσων, την εξοικείωση με την τεχνολογία και την ανάπτυξη της γνώσης και της εμπιστοσύνης στα νέα μέσα.
   
Το Διαδίκτυο σίγουρα δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα της Ελλάδας. Μπορεί όμως κάλλιστα να λειτουργήσει σαν ένα ισχυρό εργαλείο για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα για τους νέους.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα σχετικά με την έρευνα κάνοντας κλικ εδώ.

Έρευνα Boston Group

Στο διάγραμμα διακρίνεται ο δείκτης eIntensity της BCG (Boston Consulting Group) ο οποίος μετρά τον βαθμό επίδρασης και διάδοσης του Διαδικτύου στο εμπόριο και την κοινωνία σε 50 χώρες. Περιλαμβάνει τρία επίπεδα μέτρησης της Διαδικτυακής δραστηριότητας: Την ποιότητα πρόσβασης (βαρύτητα 50%), τις δαπάνες (25%) και τη συμμετοχή (25%). Με τιμή δείκτη 63, η Ελλάδα βρίσκεται στην 30η θέση μεταξύ των 34 χωρών του ΟΟΣΑ. Σημειώνουμε ότι ο δείκτης έχει κανονικοποιηθεί έτσι ώστε ο γεωμετρικός μέσος όρος των 34 χωρών του ΟΟΣΑ να ισούται με 100.