Διαβουλευση για το Παρατηρητηριο Ηλ. Ακτινοβολιας

Μία δημόσια διαβούλευση είναι η πρώτη κίνηση του νέου Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Μενέλαου Δασκαλάκη. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τη διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης αναφορικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων. Το συγκεκριμένο Παρατηρητήριο θα αναλάβει την συνεχή παρακολούθηση των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και γενικότερα όλες τις ανάλογες πηγές και θα ενημερώνει διαρκώς το κοινό. Το σχέδιο είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα www.yme.gov.gr και τα σχόλια μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τη Δευτέρα 20 Αυγούστου 2012.