Δανειο για το 4G της Cosmote Romania

Τη χρηματοδότηση του στρατηγικού προγράμματος ανάπτυξης των ευρυζωνικών υποδομών της επιτυγχάνει η Cosmote Ρουμανίας, θυγατρική του oμίλου ΟΤΕ, με το δάνειο ύψους 225 εκατ. ευρώ που διοργανώθηκε  από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Η Cosmote Ρουμανίας θα αξιοποιήσει τους χρηματικούς αυτούς πόρους για τη δυναμική επέκταση του δικτύου της 4G και την ανανέωση των αδειών φάσματος.

Η Cosmote Ρουμανίας θα λάβει 75 εκατ. ευρώ απευθείας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και 150 εκατ. ευρώ μέσω κοινοπρακτικού δανείου στο οποίο συμμετέχουν διάφορες  εμπορικές τράπεζες. Το δάνειο λήγει τον  Απρίλιο του 2018.