Εφαρμογες

Η «έξυπνη επιχείρηση» και το όραμα της SAP για την AI: Η τεχνητή νοημοσύνη, όρος που χρησιμοποιείται συνολικά για συστήματα που μιμούνται/ αντιγράφουν την ανθρώπινη νοημοσύνη, διαθέτει εξαιρετικές δυνατότητες....
12/07/2018