17.6 C
Athens
27/02/2021
Biztech

Business Analytics: Διαχείριση της πληροφορίας

Η γνώση είναι δύναµη και αυτό µπορεί να σηµαίνει κέρδη, αλλά µόνο αν µάθουµε τον τρόπο να την αποκτούµε και να τη χρησιµοποιούµε. Η εποχή των big data σηµαίνει ότι οι πληροφορίες που φυλάσσονται σε συστήµατα IT είναι µεγαλύτερος από ποτέ και πως ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις και καταναλωτές θέλουν να µπορούν να χρησιµοποιούν όλα τα δεδοµένα τους.

Πως όµως µπορεί να γίνει κάτι τέτοιο; Σύµφωνα µε τη Gartner, το 30% των επιχειρήσεων θα µπορεί να αρχίσει να κερδίζει χρήµατα από τις πληροφορίες τους µέσα στο 2013. Κάτι τέτοιο έχει ως αποτέλεσµα το άνοιγµα ευκαιριών για την παροχή υπηρεσιών και συνολικά IT προσφορών που θα µπορούν να διευκολύνουν την εκµετάλλευση των πληροφοριών για την επίτευξη κερδοφορίας. Μια τέτοια τάση θα έχει σαν αποτέλεσµα την έλευση της εποχής των Information Resellers όπως αποκαλούν οι αναλυτές τους µεταπωλητές που ασχολούνται µε τον τοµέα εκµετάλλευσης των πληροφοριών. Πιο συγκεκριµένα η Gartner αναφέρει ότι η αγορά των δεδοµένων δεν αφορά µόνο στους αναλυτές και στους marketers που υπάρχουν στην αγορά, αλλά αντιπροσωπεύει και µια νέα ευκαιρία εσόδων για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά της τεχνολογίας και ειδικά για τους VARs.

Πολλές εµπορικές επιχειρήσεις, αναζητούν τρόπους για το πώς θα µπορέσουν να πακετοποιήσουν τα δικά τους δεδοµένα και να κερδίσουν χρήµατα από αυτά είτε άµεσα είτε έµµεσα. Τα οφέλη περιλαµβάνουν το γεγονός ότι η πακετοποίηση και η πώληση δεδοµένων είναι εξαιρετικά αποτελεσµατική σε θέµατα κόστους καθώς τέτοιες επιχειρήσεις µπορούν να πετύχουν καλύτερο λόγο πραγµατικής προς λογιστικής αξίας σε σχέση µε επιχειρήσεις από άλλους τοµείς. Καθώς οι πληροφορίες και η αξία τους δεν µπορούν να µπουν σε έναν ισολογισµό, η λογιστική αξία των επιχειρήσεων που σχετίζονται µε το IT η λογιστική αξία των επιχειρήσεων µπορεί να συµπιεστεί τεχνητά. Αυτός είναι ο λόγος που το µοντέλο αυτό γίνεται ολοένα και πιο ενδιαφέρον.

Η Gartner έχει µιλήσει µε ένα µεγάλο αριθµό κατασκευαστών λύσεων IT, οι οποίοι προσπαθούν να εκµεταλλευτούν αυτή τη δυνατότητα και έχει γίνει σαφές ότι το κανάλι µπορεί να βγει ωφεληµένο από αυτή την αγορά. Υπάρχουν πάρα πολλά δεδοµένα στις εταιρείες, τα οποία µπορούν να µεταµορφωθούν σε αξία µε τα κατάλληλα εργαλεία αλλά και µε την παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών που µπορούν να αφορούν σε συγκεκριµένο κοµµάτι του χώρου δραστηριοποίησης των εταρειών. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες προσπαθούν να εκµεταλλευτούν τα δεδοµένα χωρίς όµως κάποιο συγκεκριµένο τρόπο υποστήριξης. Μερικές προσπαθούν να πουλήσουν τα δεδοµένα απευθείας στους πελάτες και κάποιες άλλες θέλουν να αναπτύξουν προϊόντα γύρω από αυτά.

Σύµφωνα µε τη Gartner, υπάρχουν πολλοί κατασκευαστές, οι οποίοι καταφέρνουν να έχουν έσοδα µέσω νέων καναλιών όπως είναι τα δεδοµένα που περνούν µέσα από τα συστήµατά τους, ειδικότερα όσοι δραστηριοποιούνται στο cloud. Η δυνατότητα για το κανάλι είναι εκεί, είτε οι VARs θέλουν να εµπορευτούν, να ανταλλάξουν ή να πουλήσουν πληροφορίες ή δεδοµένα και δεν θα πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος.

Το µεγαλύτερο ίσως εµπόδιο είναι η ανάγκη για συµµόρφωση µε ολοένα και πιο αυστηρούς νόµους που σχετίζονται µε τη διαχείριση δεδοµένων, την προστασία των ιδιωτικών πληροφοριών και την εµπιστευτικότητα όσον αφορά στα προσωπικά δεδοµένα – ειδικά στην Ευρωπαϊκή ένωση – όπου το καθεστώς προστασίας των προσωπικών δεδοµένων είναι σαφώς πιο αυστηρό σε σχέση µε αυτά που ισχύουν στις Η.Π.Α.

Παρά το γεγονός ότι ανώνυµα τµήµατα των δεδοµένων είναι αρκετά εύκολα και απλά στη διαχείρισή τους, ένας µεγαλύτερος κίνδυνος προκύπτει όταν διαφορετικά τµήµατα δεδοµένων µπορούν να συσχετιστούν µε τρόπο που µπορούν να µειώσουν σηµαντικά το σύνολο των ανθρώπων από όπου προέρχονται φτάνοντας ακόµη και σε επίπεδο ατόµου.

Αυτό θα µπορούσε να συµβεί για παράδειγµα αν διαφορετικά σύνολα δεδοµένων χρησιµοποιηθούν και κάνουν εφικτό να δουν αν ένα άτοµο σε συγκεκριµένη τοποθεσία έχει ένα σκύλο, τρία παιδιά ή αν τα έσοδα του κινούνται σε ένα συγκεκριµένο ύψος. Από τη στιγµή που πολλές επιχειρήσεις δε διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια να αναπτύξουν ή να παρουσιάσουν προϊόντα που στηρίζονται στις πληροφορίες, είναι σίγουρο ότι θα δούµε τη δηµιουργία µεταπωλητών πληροφοριών. Πέρα από αυτό η Gartner προβλέπει ότι θα προκύψει ένας νέος ρόλος µέσα στην επιχείρηση, αυτός του information product manager που θα λειτουργήσει βοηθητικά στις επιχειρήσεις όσον αφορά στη διαχείριση των πληροφοριών. Εδώ δεν µιλάµε για ένα ακόµη πρόσωπο marketing ή αναλυτή δεδοµένων, αλλά κάποιον ο οποίος θα φέρνει µαζί του ένα τελείως διαφορετικό job description. 

Ο ρόλος του information product manager θα είναι εν µέρει να ρωτήσει τι είδους δεδοµένα συλλέγει η εταιρεία για τους πλάτες και µε ποιο τρόπο µπορεί να τα εκµεταλλευτεί η εταιρεία και οι συνεργάτες της. Οι πάροχοι τεχνολογίας, που εργάζονται απευθείας µε πελάτες, όπως είναι οι µεταπωλητές, µπορούν να βρεθούν σε πλεονεκτική θέση, καθώς οι OEMs έχουν σαφώς µικρότερη επαφή µε τους τελικούς πελάτες. Όποια εταιρεία εµπλακεί µε το θέµα αυτό θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σηµασία στα νοµικά θέµατα (σύγχρονα και µελλοντικά) αν και αυτό είναι κάτι που σύµφωνα µε τη Gartner θα µπορέσει να λυθεί συνολικά σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.

Αναλύοντας όλα τα συστατικά
Στο παρελθόν οι εφαρµογές Business analytics ήταν γνωστές µε την ονοµασία συστήµατα υποστήριξης λήψης αποφάσεων. Μπορεί µάλιστα µε κάποιο τρόπο η συγκεκριµένη ονοµασία να ήταν και καλύτερη, ειδικά όσον αφορά στην περιγραφή. Ο όρος business analytics είναι απλά η παροχή βοήθειας στους πελάτες να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις.

Η εταιρεία J Lyons, ήταν αυτή η οποία εφηύρε το πρώτο υπολογιστικό σύστηµα BI µε την ονοµασία LEO το 1951. Η ανοδική τάση τους κόστους των γραφείων µετά το τέλος του 2ου παγκοσµίου πολέµου βοήθησε την εταιρεία να κατανοήσει ότι απαιτούταν ένας τύπος αυτοµατισµού, για να υπάρξει καλύτερη διαχείριση των δαπανών. Για να γίνει αυτό εφικτό, το σύστηµα LEO σύλλεγε και ανέλυε τα δεδοµένα από µια µεγάλη γκάµα προϊοντικών γραµµών για την καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών και της ζήτησης των προϊόντων.

Αν µεταφερθούµε στο σήµερα, θα δούµε ότι δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές σε αυτό το επίπεδο πέρα από το γεγονός ότι το πρόβληµα έχει αυξηθεί σε τεράστιο βαθµό. Έρευνα που έχει πραγµατοποιηθεί από την εταιρεία Protiviti στις Η.Π.Α. διαπιστώνει ότι οι επιχειρήσεις έχουν τεράστια ζητήµατα από τη διαχείριση και την εξαγωγή αξίας από µεγάλους όγκους δεδοµένων. Σύµφωνα µε αναλυτές, ένα σηµαντικό πρόβληµα είναι ότι οι εταιρείες δεν έχουν την ικανότητα να διαφοροποιήσουν τις ευαίσθητες πληροφορίες που έχουν συλλέξει από τα δεδοµένα που µπορούν να µοιράσουν µε µεγαλύτερη ευκολία.

Η έκρηξη των δεδοµένων έχει γίνει ένα εξαιρετικά µεγάλο θέµα για τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσµο. Πολλές προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στη νέα πραγµατικότητα, αλλά λόγω έλλειψης των απαραίτητων εργαλείων για την ανάλυση των δεδοµένων σε ένα λογικό παράθυρο χρόνου, δεν έχουν το  αποτέλεσµα που θα µπορούσαν υπό άλλες συνθήκες. Η έρευνα δείχνει ότι πολλές εταιρείες κρατούν περισσότερα δεδοµένα από όσα µπορούν να διαχειριστούν και για µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα από όσο είναι απαραίτητο, κάτι που δηµιουργεί ζητήµατα ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδοµένων.

Οι επιχειρήσεις χρειάζεται να αποφασίσουν ποια δεδοµένα θα πρέπει να κλειδώσουν, ποια θα πρέπει να αποθηκευτούν αλλά η πρόσβαση σε αυτά να παραµένει εξαιρετικά και ποια από αυτά µπορούν να διαγραφούν µε ασφάλεια. Την ίδια στιγµή οι απανταχού εφαρµογές συνεχίζουν να συλλέγουν terabytes δεδοµένων που σχετίζονται µε τους πελάτες, τους προµηθευτές και τους εργαζόµενους, που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για τη βελτίωση της διαχείρισης δεδοµένων και των εταιρικών διαδικασιών αλλά και τελικά τη βελτίωσης της ίδιας της παραγωγικότητας.

Η έρευνα της Protiviti πραγµατοποιήθηκε σε 100 στελέχη επιπέδου C, από εταιρείες τόσο τους ιδιωτικού όσο και του δηµόσιου τοµέα. Οι ερωτήσεις αφορούσαν στην κατηγοριοποίηση των δεδοµένων και µε ποιο τρόπο ενεργούσαν βάσει αυτής της κατηγοριοποίησης όπως και για τις άλλες πολιτικές και πρακτικές διαχείρισης των δεδοµένων. Όπως προκύπτει από την έρευνα υπάρχουν πολλά εργαλεία, τα οποία µπορούν να βοηθήσουν τα στελέχη να µειώσουν στο ελάχιστο τα νοµικά ζητήµατα προχωρώντας ταυτόχρονα σε βελτιώσεις διαχείρισης των δεδοµένων και µείωσης του κόστους.  Δεν είναι λίγοι οι vendors που πιστεύουν ότι τα business analytics αποτελούν µια από τις πλέον βασικές ανάγκες των επιχειρήσεων για το άµεσο µέλλον, καθώς µπορούν να χρησιµοποιήσουν και πιο έξυπνα analytics για την καλύτερη διαχείριση των οικονοµικών, να µειώσουν τις περιπτώσεις εξαπάτησης και να βάλουν τους σπόρους για µια καλύτερη σχέση µε τους πελάτες.

Προλαµβάνοντας την εξαπάτηση
Τα δεδοµένα µπορούν να αποτελέσουν είτε απειλή είτε ευκαιρία για τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως µεγέθους και τύπου. Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον παράδειγµα δίνει η Bridget van Kralingen, senior vice president στο τµήµα Global Business Services της IBM και αφορά στον τοµέα της υγείας των Η.Π.Α. (αν και κάποιες αναλογίες θα µας φέρουν στο µυαλό µια πιο κοντινή πραγµατικότητα).  Σύµφωνα µε το FBI οι απάτες στον τοµέα της υγείας στις Η.Π.Α. κοστίζουν περί τα 250 δις δολάρια ανά έτος. Οι λύσεις business analytics σε αυτή την περίπτωση θα µπορούσαν να ενσωµατώνουν αλγόριθµους στο µονοπάτι των δεδοµένων µέσα από τις επιχειρηµατικές διαδικασίες βοηθώντας τις επιχειρήσεις να ανακαλύψουν ταχύτερα τυχόν απάτες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι αυτό ασφαλιστικής εταιρείας, η οποία µε τη χρήση του κατάλληλου software µπόρεσε να αποµονώσει τις ψεύτικες δηλώσεις αποζηµίωσης µέσα σε 24 ώρες. Μέχρι πρότινος ο χρόνος που απαιτούταν ήταν 14 µέρες.

Τα σύγχρονα offerings µπορούν να συνδυάσουν τα παραδοσιακά εταιρικά δεδοµένα, τις ενέργειες των πελατών στα social media, τις καταγεγραµµένες αλληλεπιδράσεις των πελατών µε τα τµήµατα εξυπηρέτησης και τα δεδοµένα από το web. Στη συνέχεια τα συστήµατα real time analytics βοηθούν στην πρόβλεψη της συµπεριφοράς των πελατών και των προτιµήσεών τους για να βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων για το ποιο θα είναι το καλύτερο offering της επιχείρησης προς αυτούς τους πελάτες.

Ένας άλλος ιδιαίτερα σηµαντικός τοµέας στον οποίο µπορούν να βοηθήσουν σηµαντικά οι λύσεις business analytics αφορούν στα οικονοµικά της επιχείρησης. Ο CFO µπορεί να έχει καλύτερη οπτική της απόδοσης της επιχείρησης. Εξαιρετικά χρήσιµα συµπεράσµατα µπορούν να εξαχθούν από τη σύγκριση των αποτελεσµάτων µεταξύ εταιρειών, από αντιπαράθεση των οικονοµικών δεδοµένων της εταιρείας σε σχέση µε την πορεία της αγοράς και πολλά άλλα στοιχεία. Σύµφωνα µε έρευνες ο όγκος των οικονοµικών δεδοµένων αυξάνεται µε ρυθµό της τάξης του 70% ανά έτος. Με τη βοήθεια των κατάλληλων εργαλείων οι επιχειρήσεις µπορούν να ανακαλύψουν σχέσεις ανάµεσα σε παράγοντες απόδοσης, να προετοιµαστούν για κενά στη ζήτηση της αγοράς και να προετοιµάσουν τις κατάλληλες εναλλακτικές για κάθε περίπτωση.

Η IDC έρχεται να επιβεβαιώσει την ανάγκη των λύσεων analytics για τοµείς όπως είναι η υγεία ειδικά για την περιοχή EMEA. Η εταιρεία αναφέρει ότι ο κατακερµατισµός που υπάρχει στον τοµέα της υγείας έχει ως αποτέλεσµα πολλές επιχειρήσεις να θέλουν να ολοκληρώσουν µια µεγάλη γκάµα τεχνολογιών – όπως είναι το cloud και το virtualization σε µοντέλα shared services για να βελτιώσουν τη λήψη αποφάσεων. Αυτό που είναι απαραίτητο είναι ένα καλύτερο µοντέλο delivery.

Οι λόγοι είναι πολλοί. Μιλάµε για 100 διαφορετικές χώρες µε τους εξειδικευµένους οργανισµούς υγείας και τις δικές τους ρυθµίσεις και θέµατα. Όλη η περιοχή όµως αντιµετωπίζει τα ίδια προβλήµατα που σχετίζονται µε το κόστος, τους ανθρώπινους πόρους, τους περιορισµούς των δυνατοτήτων και τις ανάγκες για υπηρεσίες υγείας που αλλάζουν συνεχώς και σχετίζονται µε τις χρόνιες παθήσεις αλλά και την απαίτηση για καλύτερη ποιότητα ζωής.

Το LEO της J Lyons ήταν ένα σύστηµα υποστήριξης αποφάσεων, στόχος του οποίου ήταν η ανάλυση των πωλήσεων της εταιρείας και στη βοήθεια της επέκτασης του κέρδους. Αν οι VARs µπορούν να προσφέρουν κάτι αντίστοιχο σήµερα στους πελάτες τους δίνοντας έµφαση στις εξειδικευµένες ανάγκες τους καθενός, µπορούν να αυξήσουν τα κέρδη και για αυτούς αλλά και για τους πελάτες τους.
 

Σχετικά άρθρα

Ο “Πυλώνας” της Epsilon Net στηρίζει το Makedonia Palace

Channel-Manager

Νέα οθόνη από την AOC για να την πάρετε μαζί σας

Πλατφόρμα mobile marketing από τη Cytech

dmallas

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης. Αποδοχή Περισσότερα