Βραβευση της Dataways Hellas απο τη Cisco

Η Dataways Hellas, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της κάλυψης απαιτήσεων δικτυακών υποδομών, βραβεύθηκε πρόσφατα κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης των συνεργατών της Cisco για τις μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, για την επίτευξη των στόχων πωλήσεων που είχαν τεθεί από κοινού στο ξεκίνημα της χρονιάς. Η εταιρεία εκμεταλλεύθηκε στο έπακρο τις δυνατότητες των προγραμμάτων συνεργασίας που παρέχει η Cisco, που έχουν ως στόχο την τεχνολογική ανάπτυξη των ΜΜΕ αλλά και την επιβράβευση των συνεργατών της.