Βραβειο “Home Anti-Virus Protection” για την ESET

Bαθμολογία προστασίας 100% απέσπασε η ESET για τη λύση ESET Smart Security 7, σε επίπεδο ανίχνευσης και εμπόδισης των διαδικτυακών απειλών, στις ανεξάρτητες δοκιμές των εργαστηρίων Dennis Technology. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν η υψηλότερη βαθμολογία που πέτυχε κάποια από τις αντίστοιχες λύσεις που συμμετείχαν στις δοκιμές.

Η νέα έκδοση του ESET Smart Security, που παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο 2014, περιλαμβάνει λειτουργίες όπως το Botnet Protection και το Exploit Blocker. Τα αποτελέσματα των δοκιμών των εργαστηρίων Dennis Technology, που δημοσιεύθηκαν στις 5 Νοεμβρίου 2014, δείχνουν την έκβαση εντατικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2014. Στις δοκιμές αυτές, τα εργαστήρια Dennis Technology συνέκριναν την αποτελεσματικότητα προϊόντων anti-malware από γνωστούς κατασκευαστές λογισμικού ασφάλειας. Οι δοκιμές είχαν σχεδιαστεί για να ελέγξουν την αποτελεσματικότητα ενός προϊόντος κατά την επίσκεψη σε ένα μολυσμένο ιστότοπο ενώ οι διαδικτυακές απειλές χρησιμοποιήθηκαν σε πραγματικό χρόνο κατά την περίοδο των δοκιμών.