Αυξηση τζιρου και κερδων μετα φορων για τη Space Hellas

Το 2014 ήταν ένα καλό έτος τελικά για την Space Hellas αφού η εταιρεία είδε αύξηση κατά 5,1% στον ενοποιημένο τζίρο της, ο οποίος ανήλθε στα € 43,1 εκατ. έναντι € 41 εκατ. το 201,3 ενώ και τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν σε € 749 χιλ. έναντι € 31 χιλ. το 2013.

Παράλληλα με τη αύξηση του τζίρου, συνεχίστηκε η πορεία μείωσης τόσο του συνολικού τραπεζικού δανεισμού ο οποίος έκλεισε στα € 18,9 εκατ. από € 20,1 εκ. το 2013, όσο και του καθαρού χρέους το οποίο ανήλθε σε € 15 εκατ. το 2014 έναντι € 19,2 εκατ. το 2013 μειωμένο κατά € 4,2 εκατομμύρια.

Αξιοσημείωτη είναι και η δημιουργία σημαντικών θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών ύψους € 4 εκατ., οι οποίες διοχετεύτηκαν στη μείωση του δανεισμού αλλά κατά κύριο λόγο στην αύξηση των διαθεσίμων. Τα τελαυταία έκλεισαν στα € 3,8 εκατ. το 2014 έναντι € 0,8 εκατ. το 2013, διατηρώντας ένα σταθερά ασφαλές περιβάλλον.

Ως γενική εκτίμηση, για το 2015 ο όμιλος θα συνεχίσει την προσπάθεια βελτίωσης της ισχυρής θέσης του, τόσο σε εμπορικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο των θεμελιωδών οικονομικών του μεγεθών συνυπολογίζοντας πάντα το γενικότερο περιβάλλον της αγοράς. Ταυτόχρονα η προσπάθεια αύξησης της εξωστρέφειας και του ποσοστού των εσόδων που προέρχεται από πελάτες και δραστηριότητες στο εξωτερικό θα παραμείνει κεντρικός στόχος της εταιρείας.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.