Αυξηση πωλησεων και διευρυνση ζημιων για την Dixons

Η αύξηση των πωλήσεων συνοδεύτηκε και με αυξημένες ζημιές για την περίοδο από 1/5/2012 έως 30/4/2013 για την εταιρεία Dixons South-East Europe AEBE. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον 33ο ισολογισμό της εταιρείας, τα έσοδα για το εν λόγω χρονικό διάστημα ανήλθαν σε €345,60 εκατ., από €328,09 εκατ. την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,3% σε ποσοστό και κατά €17,51 εκατ. σε αξία.

Η εταιρεία περιόρισε το μεικτό της περιθώριο (19,3% έναντι 20,9% ένα χρόνο πριν),  με άμεση συνέπεια τα μεικτά κέρδη να οδηγηθούν στο επίπεδο των €66,79 εκατ. έναντι μεικτών κερδών €68,52 εκατ. έναν χρόνο πριν (-2,5%).  Η επιχείρηση παρουσίασε ζημιές προ φόρων €13,71 εκατ., έναντι ζημιών προ φόρων €10,44 εκατ. την προηγούμενη οικονομική χρήση, αυξημένες κατά ένα ποσοστό της τάξης του 31,3%.