Αυξηση πωλησεων αλλα και ζημιων για την Intracom Holdings

Aύξηση πωλήσεων κατά 11,4%, μικρές απώλειες στη λειτουργική κερδοφορία και αυξημένες ζημιές μετά από φόρους, ήταν τα κύρια σημεία των οικονομικών αποτελεσμάτων για το πρώτο εξάμηνο του 2014, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η Intracom Holdings.

Ειδικότερα, το αποτέλεσμα προ φόρων του ομίλου απαλλαγμένο από την επίδραση της Intracom Τelecom – η οποία εμφανίζεται ως διακοπείσα δραστηριότητα- διαμορφώνεται σε – € 3,4 εκατ. από -€ 8,9 εκατ. το Η1 2013.

Η IDE και ο όμιλος Intrakat παρουσιάζουν στο εξάμηνο υπερδιπλασιασμό της λειτουργικής τους κερδοφορίας EBITDA, με αύξηση των πωλήσεων κατά 45% και 49% αντίστοιχα. Η Intrasoft Ιnternational με σταθερό επίπεδο πωλήσεων κατέγραψε επίσης σημαντική αύξηση EBITDA.

Πιο συγκεκριμένα, η ΙDE παραμένει σε κερδοφορία βελτιώνοντας σημαντικά τα αποτελέσματά της  (ΕΒΤ Η1 2014: € 1,8  εκατ., Η1 2013: € 0,3 εκατ.), ο όμιλος Intrasoft International καταγράφει οριακές ζημίες (ΕΒΤ Η1 2014: -€ 0,1  εκατ., Η1 2013: -€ 3,0 εκατ.), και ο όμιλος Intrakat περιορίζει τις ζημίες του κατά 61% (ΕΒΤ Η1 2014: -€ 1,6  εκατ., Η1 2013: -€ 4,1 εκατ.)

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων την 30/6/2014 ανέρχεται σε € 622,6 εκατ., πλέον € 103,5 εκατ. των οποίων αναμένεται η υπογραφή τους. Οι νέες συμβάσεις ανήλθαν σε €100 εκατομμύρια.