Αυξηση κερδων για τον ΟΤΕ

Παρά την αναμφισβήτητη κλιμάκωση της οικονομικής κρίσης αλλά και την ένταση του ανταγωνισμού, ο ΟΤΕ εμφάνισε ανθεκτικότητα όσον αφορά τα οικονομικά του μεγέθη τόσο στο τέταρτο τρίμηνο του 2012 όσο και στη διάρκεια ολόκληρου του έτους. Το γεγονός αυτό αποκτά μεγαλύτερη σημασία αν συνυπολογίσει κανείς το ότι ο οργανισμός συνεχίζει να χάνει πελάτες στη σταθερή τηλεφωνία.

Συγκεκριμένα, με κέρδη 363,5 εκατ. ευρώ έκλεισε το 2012 για το όμιλο, από 312,9 εκατ. ευρώ το 2011, ενώ οι  ταμειακές ροές έφτασαν το 1,3 δις ευρώ το δωδεκάμηνο του 2012. Την ίδια στιγμή, ο ΟΤΕ κατόρθωσε να μειώσει τον καθαρό δανεισμό κατά 1 δις ευρώ σε ετήσια βάση. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου υποχώρησε κατά 7,1% στα 4,68 δις ευρώ ωστόσο ο οργανισμός προχώρησε σε επενδύσεις ύψους 494 εκατ. ευρώ.

Δυνατό χαρτί του ομίλου αποδείχτηκε η κινητή τηλεφωνία, αφού τα έσοδα σε Ελλάδα και εξωτερικό ξεπέρασαν τα έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας. Αναλυτικότερα, η σταθερή τηλεφωνία στην Ελλάδα είχε έσοδα 1,9 δις ευρώ και στη Ρουμανία 655 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, η κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα είχε έσοδα 1,63 δις ευρώ και η κινητή τηλεφωνία διεθνώς 969,6 εκατ. ευρώ.

Σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση των παραπάνω οικονομικών αποτελεσμάτων ήταν και η μείωση του λειτουργικού κόστους του ομίλου κατά 600 εκατ. ευρώ τα δύο τελευταία χρόνια. Τα αναλυτικά οικονομικά αποτελέσματα του ΟΤΕ είναι διαθέσιμα στο https://www.ote.gr/web/guest/corporate.