Αυξηση κερδων για την Πλαισιο Computers

Θετικά κινήθηκαν τα αποτελέσματα της Πλαίσιο Computers κατά το α’ τρίμηνο του 2013, η οποία πιθανότατα αύξησε το μερίδιο αγορά της.

Συγκεκριμένα, η Πλαίσιο Computers παρουσίασε πωλήσεις 69 εκατ. ευρώ, με την πτώση να είναι μόλις 0,5% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 3,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13,3% σε ετήσια βάση. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 23,3% στα 2,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ήταν στα 3 εκατ. ευρώ (+64,5%). Ο λόγος που τα κέρδη μετά φόρων ήταν υψηλότερα από τα προ φόρων ήταν η θετική επίπτωση αναβαλόμενης φορολογίας που υπήρξε μέσα στο α’ τρίμηνο της τρέχουσας χρονιάς.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.