Αρχιζει η χρηματοδοτηση του ICT4GROWTH

Ώθηση στην αγορά πληροφορικής αναμένεται να δώσει η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτομίας, των οποίων η διαδικασία χρηματοδότησης αρχίζει από την Κοινωνία της Πληροφορίας. Πρόκειται για τη δράση “Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων Ανάπτυξης – Παροχής Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας”, Ict4growth.

Ήδη ολοκληρώθηκε η ένταξη 93 επενδυτικών σχεδίων στη δράση με τη συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των €41,4 εκατ. και εντός των προσεχών ημερών θα ξεκινήσει η καταβολή στους δικαιούχους των προβλεπόμενων προκαταβολών.

Παράλληλα, μετά την εξοικονόμηση πρόσθετων πόρων, προωθούνται για συμβασιοποίηση και τελική ένταξη 58 επιπλέον επενδυτικά σχέδια συνολικής δημόσιας δαπάνης €22 εκατ. ευρώ για τα οποία έχουν ήδη κληθεί οι δικαιούχοι να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31/10/2015.