Απογειωθηκαν τα καθαρα κερδη της Quest

Τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου 2014 ανακοίνωσε η Quest, από τα οποία προκύπτει αφενός αύξηση πωλήσεων, αφετέρου σημαντικότατη αύξηση των καθαρών κερδών του ομίλου. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις ανήλθαν σε  €220,4 εκατ. έναντι €209,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σημειώνοντας αύξηση 5,1%, ενώ τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, άγγιξαν τα €4,1 εκατ. από €582 χιλ. πέρυσι. Επίσης, τα  κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)  αυξήθηκαν σε €14,7 εκατ. από €8,85 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Quest Holdings
Για την Quest Holdings, τα έσοδα ανήλθαν σε  €2,9 εκατ. έναντι €2,55 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013 ενώ τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν τις €920 χιλ. έναντι €378 χιλ. το 2013. Αντίστοιχα, οι ζημιές μετά από φόρους ήταν €761 χιλ. έναντι € 560 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Info Quest Technologies
Στον κλάδο της πληροφορικής οι πωλήσεις σημείωσαν αύξηση και έφτασαν στα €83,5 εκατ. έναντι € 73,2 εκατ. το 2013 (14,2%). Ωστόσο  τα κέρδη μετά από φόρους έπεσαν στις €42 χιλ. έναντι €525 χιλ. το 2013.

iSquare
Η iSquare, η οποία διανέμει τα προϊόντα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο, είδε τις πωλήσεις της να συρρικνώνονται στα €26,7 εκατ. έναντι  €33,4 εκατ. το 2013, σημειώνοντας κάμψη 20%. Τα EBITDA ανήλθαν σε €721 χιλ. έναντι €1 εκατ. το 2013, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους επίσης κατέγραψαν πτώση σε €199 χιλ. από €613 χιλ. πέρυσι.

UniSystems
Οι πωλήσεις της UniSystmes ανήλθαν στα €45,3 εκατ., καταγράφοντας πτώση από τα €47,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης . Τα EBITDA έφτασαν τα €3,7 εκατ., έναντι €2,47 εκατ. το 2013, και τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σε €1,47 εκατ. έναντι €1,2 εκατ. το 2013.

ACS Courier
Η ACS ήταν εν πολλοίς η εταιρεία που διαμόρφωσε τα υψηλά καθαρά κέρδη του ομίλου, καθώς τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €3,9 εκατ. έναντι €1 εκατ. το 2013.  Οι πωλήσεις έφτασαν τα €60,3 εκατ. έναντι €53,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 12,1%.

Quest Energy
Και ο κλάδος παραγωγής ενέργειας συνέβαλε ουσιαστικά στην κερδοφορία του ομίλου αφού Quest Energy κατέγραψε πωλήσεις €4,6 εκατ. έναντι€ 4,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη €747 χιλ. έναντι ζημιών €413 χιλ. το 2013. 

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.