Αναληψη εργου απο την Performance Technologies

Στην Performance Technologies ανετέθη το έργο προμήθειας εξοπλισμού και υλοποίησης διαδικασιών Enterprise Backup και Deduplication για την Marine Management Services. Το έργο αφορά την εγκατάσταση του Symantec Netbackup Appliance 5220, υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης της λύσης καθώς και εκπαίδευσης χρηστών.

Το Netbackup Appliance περιλαμβάνει την τελευταία έκδοση του λογισμικού NetBackup, αποτελεί μία ολοκληρωμένη συσκευή backup και deduplication και προσφέρει μία ενιαία λύση για ολοκληρωμένο backup μέσω μίας συσκευής σε server, αποθηκευτικά μέσα και λογισμικό.

Μερικά από τα χαρακτηριστικά του NetBackup appliance είναι τα εξής:

  • NetBackup Accelerator: Βοηθά στη συρρίκνωση μεγάλων backup σε μικρότερα backup windows, προσφέροντας ένα πλήρες backup στην ταχύτητα του εφεδρικού – incremental backup σε χρόνους έως 100 φορές ταχύτερα.
  • Replication Director: Συνδέει την ταχύτητα των snapshot και την ανακτησιμότητα του backup για να προστατεύσει το μεγάλο όγκο δεδομένων και των virtual μηχανών.
  • Τεχνολογία Symantec V-Ray: Προστατεύει έως 3.000 VMware virtual μηχανές με μία μόνο συσκευή, ενώ επιτρέπει γρήγορη ανάκτηση VMware virtual μηχανών, αρχείων, βάσεων (MSSQL,MSSPS) και αλληλογραφίας (MSExchange).
  • Auto Image Replication: Επιτρέπει το disaster recovery του δικτύου με τον συνδυασμό του deduplication με το replication.
  • WAN Accelerator: Βελτιστοποιεί την ταχύτητα αντιγραφής backup σε απομακρυσμένη τοποθεσία.