Ανακοινωσε αποτελεσματα εξαμηνου η Μαρακ

Ζημιογόνο ήταν το α’ εξάμηνο του 2012 για τη Μαράκ Ηλεκτρονική, η οποία δημοσίευσε χθες και με καθυστέρηση μερικών ημερών τα οικονομικά της αποτελέσματα για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, οι ενοποιημένες καθαρές ζημίες κατά το α’ εξάμηνο της φετινής χρονιάς έφθασαν στα 1,34 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών κερδών 19.900 ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011. Ο ενοποιημένος κύκλος της Μαράκ μειώθησε στα 1,657 εκατ. ευρώ (έναντι 3,349 εκατ. ευρώ), ενώ αρνητικό ήταν το πρόσημο στα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων τα οποία ανήλθαν σε –132.834 ευρώ έναντι θετικών EBITDA ύψους 532.226 ευρώ πέρσι.