Ανακαταταξεις στη Vodafone

Η Αγγελική Παπαντωνίου, διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων της Vodafone Ελλάδας, αποχωρεί από την εταιρεία στις 28 Φεβρουαρίου 2013,  έχοντας συμβάλει σημαντικά στην επανατοποθέτηση της επικοινωνιακής στρατηγικής της εταιρείας τα τελευταία 4,5 χρόνια. Παράλληλα, από το 2006, όταν εντάχθηκε στο δυναμικό της Vodafone ως διευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο να διακριθεί η εταιρεία με 37 βραβεία στον τομέα αυτό.

Από την 1η Μαρτίου 2013, τη διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων αναλαμβάνει η Αγγελική Μπούρα, μέχρι σήμερα διευθύντρια των τμημάτων Σχέσεων με τα ΜΜΕ, Public Affairs και Εσωτερικής Επικοινωνίας της εταιρείας. Η κα. Μπούρα έχει περισσότερα από 20 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στο χώρο της Επικοινωνίας. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιά και έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία, στην Εcole des Hautes Εtudes en Sciences Sociales.