Αναβαθμιση για την υπηρεσια Orbi της Singular Logic

Μετά από έναν χρόνο διάθεσης στην αγορά και 8.000 εγγεγραμμένους χρήστες, η υπηρεσία Orbi της Singular Logic για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εμπλουτίζεται  με νέες λειτουργικότητες που βασίζονται στις πιο πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις σχετικά με την έκδοση αθεώρητων παραστατικών και άλλων φορολογικών στοιχείων, προσφέροντας έτσι στους χρήστες της οφέλη όπως οικονομία, ασφάλεια και καλύτερη οικονομική οργάνωση.

Πιο συγκεκριμένα το Orbi:

• Εισάγει την έκδοση αθεώρητων ηλεκτρονικών τιμολογίων και αποδείξεων (eInvoicing), αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο ο ελεύθερος επαγγελματίας δούλευε μέχρι σήμερα αφού δεν χρειάζεται πλέον να κρατάει μπλοκ αποδείξεων, χαρτιά και λογιστικά φύλλα.

• Ολοκληρώνει τη διαχείριση της παρακολούθησης των οικονομικών του ελεύθερου επαγγελματία, προσθέτοντας νέες δυνατότητες αποτύπωσης φορολογικών υποχρεώσεων, οι οποίες δίνουν σε αυτόν και στον λογιστή του μια δυναμική εικόνα των υποχρεώσεών του, μέσω εξειδικευμένων αναφορών και βάσει των οικονομικών συναλλαγών που έχουν καταγραφεί στο Orbi. 

• Απλοποιεί την οργάνωση των φορολογικών  υποχρεώσεων, μειώνοντας την ανάγκη για τη διαχείριση ενός ογκώδους φυσικού αρχείου παραστατικών και άλλων σχετικών εγγράφων.

Το Orbi είναι μια συνδρομητική υπηρεσία που περιλαμβάνει τη διαχείριση οικονομικών, πελατολογίου και δουλειάς του ελεύθερου επαγγελματία.