Αλλαγες στη Softone

Η Μαρία Αργύτη είναι η νέα International Development Manager της Softone καθώς εδώ και λίγες ημέρες, και συγκεκριμένα από την 1η Φεβρουαρίου, ανέλαβε τα νέα της καθήκοντα. Από την νέα της θέση η κ. Αργύτη θα έχει την ευθύνη του δικτύου συνεργατών στο εξωτερικό καθώς και την περαιτέρω εξέλιξη του διεθνούς οικοσυστήματος της εταιρείας.

Για πολλά χρόνια βρέθηκε σε πολυεθνικές εταιρείες του κλάδου, όπως τελευταία στην ATC ως υπεύθυνη του Global Alliances and Business Development EMEA & Latin America, στην Oracle όπου εργάστηκε ως Alliances & Channel Manager και στη Microsoft ως Software Partner Programs Development Manager.

Η κ. Αργύτη διαθέτει υπερδεκαετή εμπειρία στο χώρο του software και της τεχνολογίας εν γένει και έχει στο ενεργητικό υλοποιήσεις επιχειρηματικών λύσεων και συνεργασιών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια εξειδικεύεται στο κομμάτι των συνεργασιών και συνεργιών σε διεθνές επίπεδο.