ΑΙΤ: Καινοτομα δικτυα στα 100Mbps

Σε πρόγραμμα για την μελέτη και ανάπτυξη ενός καινοτόμου δικτύου πρόσβασης νέας γενιάς, που συνδυάζει τις πλέον εξελιγμένες τεχνολογίες στον τομέα των Παθητικών Οπτικών Δικτύων με την τεχνολογία VDSL, συμμετέχει το μη-κερδοσκοπικό ινστιτούτο τεχνολογίας Athens Information Technology-ΑΙΤ. Πρόκειται για το ερευνητικό πρόγραμμα PANDA (Asymmetric Passive Optical Network for xDSL and FTTH Access) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Σύμφωνα με τους στόχους του έργου, το μελετώμενο δίκτυο πρόσβασης είναι πλήρως επεκτάσιμο και μπορεί να παρέχει ευρυζωνικές συνδέσεις στα 100Mbps στην πλειονότητα των ενεργών συνδρομητών, με εγγυημένους ρυθμούς μετάδοσης άνω των 30Mbps προς όλους.

Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της δράσης εθνικής εμβέλειας “Συνεργασία”, του ΕΣΠΑ 2007-2013, και αναμένεται να συμβάλει θετικά στην προώθηση νέων τεχνολογιών και στην ανάπτυξη των εφαρμογών ευρυζωνικότητας της Ελλάδας.

Στα πλαίσια του προγράμματος, ο ρόλος του ΑΙΤ εστιάζεται μεταξύ άλλων: α) στην μελέτη και ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών μετάδοσης και λήψης οπτικών σημάτων, β) στην εφαρμογή αλγορίθμων ελέγχου πολλαπλής πρόσβασης για το νέο δίκτυο και γ) στην τεχνο-οικονομική μελέτη και μελέτη επεκτασιμότητας του προτεινόμενου δικτύου και των τεχνολογιών του. Το ΑΙΤ συμμετέχει στο έργο PANDA με την ερευνητική ομάδα Δικτύων και Οπτικών Επικοινωνιών (Networks and Optical Communications – NOC) και κύριους ερευνητές τους Δρ. Δημήτριο Κλωνίδη και Δρ. Ιωάννη Τόμκο