ΑΔΑΕ: Κανονισμος για την ασφαλεια σε δημοσια διαβουλευση

Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) επεξεργάστηκε και έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Κανονισμού για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Οι  ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν γραπτώς τις θέσεις και τις απόψεις τους μέχρι την Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kanonismos @adae.gr

Στόχος του Κανονισμού είναι να καθορίσει τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που διατίθενται στο κοινό για :

• Την κατάλληλη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά στην ασφάλεια των δικτύων και υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλίζεται επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τον υφιστάμενο κίνδυνο. 

• Την αποτροπή και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από περιστατικά ασφαλείας που επηρεάζουν τους χρήστες και τα διασυνδεμένα δίκτυα.

• Την ακεραιότητα των δικτύων τους, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια της παροχής των υπηρεσιών που διανέμονται μέσω των δικτύων αυτών.

Οι απαντήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν επωνύμως (περιλαμβάνοντας στοιχεία της εταιρείας, του φυσικού προσώπου καθώς και  στοιχεία επικοινωνίας), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί τους για τυχόν διευκρινίσεις. Το υπό διαβούλευση σχέδιο του Κανονισμού για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών είναι διαθέσιμο και στο http://www.adae.gr/uploads/media/sxedio_kanonismou_adae_asfaleia_akeraiotita.pdf