50% των στελεχων στην Ελλαδα γνωριζει τι προβλεπει ο GDPR

Παρά την αυστηροποίηση της νομοθεσίας παγκοσμίως και την επιβολή προστίμων που ξεπερνούν τα 11 δις δολάρια από το 2012, η έκταση των φαινομένων διαφθοράς και απάτης δεν έχει μειωθεί, σύμφωνα με τη 15η έκδοση της παγκόσμιας, διετούς έρευνας της ΕΥ, Global Fraud Survey , στην οποία συμμετείχαν περίπου 2.550 στελέχη επιχειρήσεων από 55 χώρες.

Το 38% των στελεχών επιχειρήσεων παγκοσμίως εξακολουθεί να θεωρεί ότι η διαφθορά είναι διαδεδομένη στη χώρα του, ποσοστό ελάχιστα μειωμένο από το 39% που κατέγραψε η αντίστοιχη έρευνα του 2016. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις αναπτυσσόμενες αγορές το ποσοστό αυτό (52%) είναι υπερδιπλάσιο σε σχέση με τις αναπτυγμένες αγορές (20%) και τη Δυτική Ευρώπη (21%).

 

Σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα, σημαντικές, ενόψει της πρόσφατης εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, είναι οι απαντήσεις των στελεχών ως προς το πόσο καλά γνωρίζουν τις προβλέψεις του GDPR, καθώς μόνο το 40% του συνολικού δείγματος απαντά «καλά» ή «αρκετά καλά».

Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα είναι 50%, έναντι 65% στη Δυτική Ευρώπη, 54% στις αναπτυγμένες οικονομίες και μόλις 29% στις αναδυόμενες οικονομίες. Συγχρόνως, στη σχετική ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να εξασκήσετε το δικαίωμά σας να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά σας στοιχεία;», μόνο το 24% του συνολικού δείγματος και 22% των Ελλήνων απαντούν καταφατικά. Είναι προφανές ότι, στην Ελλάδα, απαιτείται εντατικοποίηση των προσπαθειών για την ενημέρωση, τόσο των καταναλωτών, όσο και των επιχειρήσεων και του Δημόσιου Τομέα για τα ζητήματα που άπτονται του GDPR, καθώς η μη συμμόρφωση επιφέρει σημαντικές ποινές και κυρώσεις.

Οι ερευνητές ζήτησαν, επίσης, από τους συμμετέχοντες να προσδιορίσουν τις μεγαλύτερες απειλές που αντιμετωπίζει η επιχείρησή τους. Στην Ελλάδα, η δημοφιλέστερη απάντηση ήταν το μακροοικονομικό περιβάλλον (48%, έναντι 42% του συνολικού δείγματος και 45% στις αναδυόμενες αγορές). Ακολουθούν οι μεταβολές στο ρυθμιστικό περιβάλλον (38% στην Ελλάδα και 43% στο συνολικό δείγμα) και οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο (32% και 37% αντίστοιχα).