1η στην Ευρωπη η Ελλαδα στη χρηση πειρατικου λογισμικου

Σύμφωνα με την τελευταία παγκόσμια έρευνα της BSA | The Software Alliance, στην Ελλάδα, το 61% του λογισμικού που βρίσκεται εγκατεστημένο σε υπολογιστές το 2017 δεν ήταν νομίμως αδειοδοτημένο. Το ποσοστό αυτό, αντιπροσωπεύει μια μείωση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα της BSA που δημοσιεύτηκε το 2016, ωστόσο παραμένει το υψηλότερο ποσοστό στη Δυτική Ευρώπη, ενώ είναι υψηλότερο ακόμη και από το μέσο όρο στο σύνολο της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εμπορική αξία του μη αδειοδοτημένου λογισμικού που βρίσκεται εγκατεστημένο στην Ελλάδα υπολογίζεται σε 173.000.000 δολάρια ΗΠΑ.

 

Η μείωση του ποσοστού της πειρατείας λογισμικού – έστω και κατά 2% – οφείλεται στις συγκροτημένες ενέργειες προς επιβολή του νόμου τόσο εκ μέρους της BSA όσο και των κρατικών οργάνων και είναι αποτέλεσμα της αύξησης της διαχείρισης πόρων ογισμικού εκ μέρους των επιχειρήσεων, την αύξηση της χρήσης συνδρομητικού λογισμικού και στην περιορισμένη οικονομική ανάκαμψη.

 

Η καταπολέμηση της πειρατείας ασπίδα στην κυβρενοασφάλεια

Σε όλο τον κόσμο, οι επιχειρήσεις κάνουν χρήση λογισμικού προκειμένου να βελτιώσουν τον τρόπο που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά, να αυξήσουν τα κέρδη τους, να προσεγγίσουν νέες αγορές και να κερδίσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι CIOs και όπως επιβεβαιώνεται από την ανάλυση της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, εάν το λογισμικό είναι μη αδειοδοτημένο, οι επιχειρήσεις διατρέχουν ένα σημαντικό κίνδυνο να αντιμετωπίσουν συχνά-σοβαρές απειλές κατά της ασφάλειας. Στην πραγματικότητα, οι CIOs παρατήρησαν ότι η κλοπή προσωπικών και εταιρικών δεδομένων είναι το πρωταρχικό μέλημά τους αναφορικά με το κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να συνοδεύει μη αδειοδοτημένο λογισμικό. Κατά συνέπεια, περισσότεροι από τους μισούς CIOs που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν τους κινδύνους κυβερνοασφάλειας ως τον νούμερο ένα λόγο για τον οποίο πρέπει να αποφεύγεται το μη αδειοδοτημένο λογισμικό (54 %), με δεύτερο λόγο τον μικρότερο κίνδυνο που διατρέχουν λόγω νομικών ζητημάτων (43 %).

 

Τα κυριότερα ευρήματα

• Η χρήση μη αδειοδοτημένου λογισμικού, αν και ελαφρώς μειωμένη, είναι ακόμη ευρέως διαδεδομένη. Το μη αδειοδοτημένο λογισμικό εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο σε ανησυχητικά επίπεδα, με ποσοστό 37 % να αφορά λογισμικό εγκατεστημένο σε προσωπικούς υπολογιστές – σημειώνεται πτώση μόνο δύο μονάδων από το 2016.

• Οι CIOs αναφέρουν ότι το μη αδειοδοτημένο λογισμικό είναι όλο και περισσότερο επικίνδυνο και ακριβό. Το κακόβουλο λογισμικό που προέρχεται από μη αδειοδοτημένο λογισμικό κοστίζει στις εταιρείες παγκοσμίως σχεδόν 359 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο.

• Η όλο και μεγαλύτερη συμμόρφωση προς το αδειοδοτημένο λογισμικό αναδεικνύεται σήμερα σε οικονομικό παράγοντα και ταυτόχρονα σε επιτακτική ανάγκη ασφάλειας. Όταν οι εταιρείες κάνουν πρακτικά βήματα προς την ενίσχυση της διαχείρισης του λογισμικού τους, μπορούν να αυξήσουν τα κέρδη τους έως και σε ποσοστό 11 %.

• Οι επιχειρήσεις σήμερα μπορούν να κάνουν ουσιαστικά βήματα για να βελτιώσουν τη διαχείριση του λογισμικού τους. Έρευνες δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να πετύχουν εξοικονόμηση μέχρι και 30 % στα ετήσια έξοδα λογισμικού εφαρμόζοντας ένα δυναμικό πρόγραμμα διαχείρισης πόρων λογισμικού και βελτιστοποίησης της αδειοδότησης λογισμικού.