Ψηφιακη μεταμορφωση των ευρωπαϊκων ΜΜΕ

Στο δρόμο προς την ψηφιακή μεταμόρφωση βρίσκονται οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ και η κυρία Neelie Kroes, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επικεφαλής του ψηφιακού θεματολογίου, τονίζει ότι η “ψηφιακή μεταμόρφωση” είναι απαραίτητη για το οικονομικό μέλλον της Ευρώπης.

Η επιτάχυνση της υιοθέτησης των ΤΠΕ από τις ΜΜΕ είναι “ζωτικής σημασίας” για να τονώσει την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη στην Ευρώπη, γράφει ο αναλυτής της έγκυρης ηλεκτρονικής εφηmερίδας EurActiv, David Mills.

Οι high-tech λύσεις γραφείου, όπως ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί εργασίας και η έξυπνη διαχείριση δεδομένων που χρησιμοποιούνται, είναι μια πολυτέλεια που μόνο οι μεγάλες εταιρείες θα μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά, αλλά η επανάσταση στην τεχνολογία της επικοινωνίας και της πληροφορίας (ΤΠΕ) έχει δημιουργήσει πρωτοφανείς ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών.

Οι έρευνες που έχουν γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο δείχνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) περιμένουν την ουσιαστική ενδυνάμωση του ψηφιακού θεματολογίου, που θα βελτιώσει την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και αναμένουν να τους επιτρέπουν να σχεδιάσουν καλύτερα στο μέλλον.

Οι ηγέτες της Ευρώπης καλούνται να συνειδητοποιήσουν ότι η ψηφιοποίηση και η απεμπλοκή των δεδομένων από τα φυσικά έγγραφα είναι πλέον μια αναγκαιότητα που θα συντελέσει σημαντικά στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και κατά συνέπεια της επιβίωσης των εταιρειών αυτών.

Στην ουσία πρόκειται για τη μετατροπή και τον αγώνα που κάνουν σοβαρές ΜΜΕ, ώστε να γνωρίσουν το δυναμικό των νέων τεχνολογιών, που παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητο, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των μικρών επιχειρήσεων αγωνίζονται να μετακινηθούν από τις πληροφορίες με βάση το χαρτί στην αποτελεσματική ηλεκτρονική διαχείριση των δεδομένων, και την επιτάχυνση της υιοθέτησης των ΤΠΕ από τις ΜΜΕ. Το θέμα αυτό είναι καίριας σημασίας όχι μόνο για τη δική τους οικονομική ευημερία, αλλά, πάνω απ’ όλα, για χάρη της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης στην Ευρώπη, και την οικονομική ανάκαμψη. Στην Ευρώπη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η υγεία, για περισσότερες από 20
εκατομμύρια ΜΜΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων και αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη, την καινοτομία, την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη από την κατανόηση και την ενεργοποίηση του θέματος που εξετάζουμε εδώ.

Το πρώτο και βασικό αποτέλεσμα από την ψηφιακή οικονομία και τη χρήση των νέων τεχνολογιών για τις ΜΜΕ αφορά στο ότι οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ θα παραμείνουν ευέλικτες και έτοιμες να αγκαλιάσουν τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Υπολογίζεται ότι οι ΜΜΕ αναπτύσσονται δύο έως τρεις φορές πιο γρήγορα όταν υιοθετούν τις ΤΠΕ.

Σύμφωνα με έρευνα, το 70% των ΜΜΕ ανέφεραν ότι θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν μεταξύ 5% και 20% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους, με τηνψηφιοποίηση ιστορικών εγγράφων.

Τώρα, για να συνειδητοποιήσουν τις πραγματικές δυνατότητες που έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρηματίες από την τεχνολογία, θα πρέπει να μη λησμονηθεί και το ενδεχόμενο να βγάλουν περιορισμένο αριθμό παλαιών στελεχών σε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, ώστε να προσλάβουν νέους με τεχνογνωσία των νέων τεχνολογιών. Για να μην εντείνει το πρόβλημα της ανεργίας, το ενδεχόμενο αυτό θα πρέπει να τεθεί σε εθνικό πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από κοινοτικούς πόρους, πριν οι εταιρείες αυτές βρεθούν εκτός νυμφώνος.

Δυστυχώς η χώρα μας ταλανίζεται από πλήθος προβλημάτων που συνδέονται πλήρως με την οικονομική κρίση και τη δανειακή μας εξαιρετικά επιβαρυντική κατάσταση, ο κίνδυνος να μεγαλώσει η ανεργία είναι ορατός. Όμως ο αντίλογος λέει, ότι έτσι ή αλλιώς η ανεργία θα μεγαλώσει, αν μείνουν εκτός νυμφώνος οι ΜΜΕ, όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες.

Το όραμα που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες έχει ένα πρόσφατο και καλό παράδειγμα που δεν πρέπει να λησμονούμε: Πρόκειται για την “Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις”. Σύμφωνα με ανακοίνωση του συμβουλίου υπουργών, στις 24 Ιανουαρίου 2014, η Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (COREPER) επιβεβαίωσε μια προσωρινή συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου και τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη νέα οδηγία με στόχο τη διάδοση της χρήσης των νέων τεχνολογιών στις δημόσιες προσφορές.

Ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, σημερινός πρόεδρος του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, δήλωσε ότι “η ευρεία χρήση των e–τιμολογίων σε δημόσιους διαγωνισμούς σε ολόκληρη την ΕΕ θα επιφέρει εξοικονόμηση των πόρων που διατίθενται για τις δημόσιες συμβάσεις μέχρι €2,3 δις το χρόνο”.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση της Επιτροπής υποβλήθηκε τον Ιούλιο του 2013. Το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας υιοθέτησε γενική προσέγγιση, με στόχο την έναρξη των διαπραγματεύσεων στις 2 Δεκεμβρίου 2013, και τώρα η Ελληνική Προεδρία έφερε τις διαπραγματεύσεις σε αίσιο πέρας.

Του οικονομολόγου Γιώργου Μαρκατάτου