Υλοποιηση εργου για τo Δημοσιο απο την Intrasoft

Τη λύση ανάλυσης κινδύνου και συμμόρφωσης Eskort της Intrasoft International επέλεξε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) στο πλαίσιο του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος συνολικού προϋπολογισμού €3,6 εκατ. που έχει αναλάβει και υλοποιεί η εταιρεία.

 

Το συνολικό έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό του πλήρους ελεγκτικού κύκλου του Σ.ΕΠ.Ε, στην υποστήριξη των ανασχεδιασμένων και αναβαθμισμένων διοικητικών του διαδικασιών, καθώς και στην παροχή σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου προς τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και το ευρύ κοινό. Η λύση Eskort θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών, αξιοποιώντας δεδομένα των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων του Σ.ΕΠ.Ε. (ΕΡΓΑΝΗ), του ΙΚΑ, του ΟΑΕΔ, και του Υπουργείου Οικονομικών (TAXIS).

 

Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από την “Ψηφιακή Σύγκλιση”, βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2015.

 

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη