Τριπλη πιστοποιηση για την Globo Technologies

Σε τριπλή πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 27001:2013, ISO 20000-1:2011 και ISO 9001:2008Η προχώρησε η Globo Technologies σε συνεργασία με τον οργανισμό επιθεώρησης και πιστοποίησης TÜV Hellas (TÜV NORD).

 

Ειδικότερα το πρότυπο ISO 9001:2008 πιστοποιεί ότι η Globo Technologies εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη ποιοτική προσέγγιση στις εσωτερικές της διαδικασίες με στόχο την αυξανόμενη ικανοποίηση των πελατών της και δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της.

 

Το ISO/ IEC 27001:2013 διασφαλίζει ότι η εταιρεία συμμορφώνεται σύμφωνα με τις καλύτερες πρακτικές ασφάλειας και ακολουθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει εκτίμηση κινδύνων, διακυβέρνηση και συμμόρφωση.

 

Τέλος, μέσω του ISO 20000-1:2011 η Globo Technologies υιοθετεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών πληροφορικής (IT Service Management), ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις και να επιτυγχάνονται οι επιχειρηματικοί στόχοι του πελάτη.

 

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη