Τρεις οι διεκδικητες για την καθολικη υπηρεσια

Ενέκρινε τις συμμετοχές στη διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή παρόχου/παρόχων για σύνολο ή επιμέρους υπηρεσίες της καθολικής υπηρεσίας στην ελληνική επικράτεια η ΕΕΤΤ.

 

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε από την ΕΕΤΤ η συμμετοχή των εταιρειών:

 

Α) Για την υπηρεσία “παροχή πρόσβασης σε σταθερές θέσεις και παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών”:

Cosmote

Forthnet

OTE

 

Β) Για την υπηρεσία “πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου και κατάλογοι συνδρομητών”:

ΟΤΕ

 

Γ) Για την υπηρεσία “κοινόχρηστα τηλέφωνα και άλλα σημεία πρόσβασης στην κοινόχρηστη φωνητική τηλεφωνία”:

ΟΤΕ

 

Ωστόσο ακόμα εκκρεμούν διευθετήσεις και πληρωμές για τα προηγούμενα χρόνια, όταν καθολικός πάροχος ήταν ο ΟΤΕ. Οπότε πριν την τελική επιλογή θα πρέπει να υπάρξει κάποιου είδους συμφωνία σχετικά με τις εν λόγω οφειλές.