2 C
Athens
20/01/2021
Biztech

Το SMB printing σε φάση ωριμότητας

Αν και η εποχή της επανάστασης του paperless γραφείου αποτελεί το νέο trend, η πράξη έχει αποδείξει πως δεν υπάρχει περίπτωση να υποκατασταθεί στο κοντινό μέλλον η διαδικασία του printing. Αυτό ισχύει ιδίως στην περίπτωση των μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, οι οποίες προσπαθούν να προσελκύσουν ακόμα περισσότερους πελάτες και να μεγαλώσουν το business τους, αλλά δεν διαθέτουν το budget των μεγάλων οργανισμών. Πλέον, έχουμε φθάσει στο σημείο της ωριμότητας για τις SMBs, οι οποίες μπορούν πλέον πολύ πιο εύκολα και αποτελεσματικά να εντάξουν στις τάξεις τους λύσεις εκτύπωσης, κάτι που μέχρι πρότινος θεωρούνταν προνόμιο μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Τα πλεονεκτήματα στην περίπτωση αυτή είναι σημαντικά, ενώ οι κατασκευαστές εκτυπωτικών λύσεων έχουν αντιληφθεί την ευκαιρία που ανοίγεται σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στη βάση αυτή έχουν παρουσιάσει ειδικές λύσεις για τη συγκεκριμένη αγορά, λαμβάνοντας υπόψη και προσαρμόζοντας τα προϊόντα τους σε επίπεδο κόστους, κατανάλωσης, χώρου, δυνατοτήτων και επιδόσεων. Σε αυτό συντείνουν και οι παγκόσμιες τάσεις του mobile και του cloud printing, ταυτόχρονα με την επέκταση των multifunction συσκευών στις SMBs και σε συνδυασμό με τη συνολικότερη διαχείριση εγγράφων και εκτυπώσεων στην εν λόγω αγορά.

 

Είναι πλέον δεδομένο πως οι σύγχρονες λύσεις εκτύπωσης έχουν ανανεώσει και ταυτόχρονα αναπτύξει τις λειτουργίες της επιχείρησης με την παραδοσιακή της έννοια. Για παράδειγμα οι σύγχρονοι smart multifunction printers (MFPs), σύμφωνα με σχετική έρευνα της IDC, έχουν βοηθήσει τα μέγιστα στον «επαναπροσδιορισμό του workflow» σε μια επιχείρηση. Τονίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω βελτιώσεις στο worklflow, η έρευνα της IDC ανακάλυψε πως το 67% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη έχουν αναγάγει την παραγωγικότητα σε προτεραιότητά τους. Εντούτοις, αν και οι cloud υπηρεσίες προσφέρουν σε αυτές οικονομική πρόσβαση σε εξελιγμένη τεχνολογία, μόλις 1 στις 3 επιχειρήσεις έχει ήδη προβλέψει και σχεδιάσει το πώς θα χρησιμοποιήσει και θα διαχειριστεί τον καταιγισμό των πληροφοριών σε έναν αυξανόμενα ψηφιακό κόσμο.

 

Μάλιστα, η ανάλυση της IDC στέκεται στο γεγονός πως οι προκλήσεις που σχετίζονται με τη χρήση legacy συστημάτων και διεργασιών έχουν ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα την απώλεια χρόνου και την πρόκληση ενός τεράστιου ποσοστού 20% πτώσης στην παραγωγικότητα των εργαζομένων – πρόκειται για το ισοδύναμο επάνω από 2 εργάσιμων μηνών το χρόνο. Παρομοίως, παρόλο το γεγονός πως οι αναδυόμενες τεχνολογίες -συμπεριλαμβανομένων των mobility, big data, social business και cloud- εγκυμονούν κινδύνους ασφαλείας, τα ¾ των SMBs δεν έχουν κάποιο σύστημα ασφαλείας σε εφαρμογή, αφήνοντάς τις εκτεθειμένες σε κινδύνους. Εκτός όμως τού να δίνει έμφαση στις προκλήσεις αυτές, η ανάλυση της IDC περιγράφει με σαφήνεια τη λειτουργικότητα που πλέον είναι διαθέσιμη στα σύγχρονα συστήματα έξυπνου printing, τα οποία βοηθούν στη βελτίωση του workflow και της παραγωγικότητας, προσφέροντας εξυπνότερες και αποτελεσματικότερες επιχειρηματικές διεργασίες για τις SMBs. Στην ουσία, οι έξυπνες συσκευές, λειτουργώντας ως βάση εκκίνησης για το cloud, επεκτείνουν τη χρηστικότητά τους από απλές συσκευές εκτύπωσης και αντιγραφής σε ένα παραμετροποιήσιμο εργαλείο ψηφιακής μεταμόρφωσης, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να συγκεντρώνουν, να ενσωματώνουν και να επικοινωνούν τις πληροφορίες τους.

 

Εξετάζοντας από κοντά και τους λοιπούς παράγοντες που οδηγούν στην ανάγκη αλλαγής, όπως οι ολοένα επεκτεινόμενες προκλήσεις του ΙΤ, οφείλουμε να αναφέρουμε και το γεγονός πως οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις και τις προτεραιότητες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και τις ανταγωνιστικές επιδόσεις. Εντούτοις, αντί του να στρέφονται σε ακριβά συστήματα τύπου enterprise resource planning (ERP), οι επιχειρήσεις θα σκεφτούν πρώτα να κάνουν μικρότερες επενδύσεις στο customization των εργαλείων ροών εργασίας, τα οποία θα τους προσφέρουν επαρκή αυτοματισμό και δυνατότητες ολοκλήρωσης, προκειμένου να ενισχυθεί η παραγωγικότητά τους σε ακόμα μικρότερο χρονικό διάστημα.

 

Σε αυτό το σημείο υπεισέρχονται οι συσκευές smart printing, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν ως πλατφόρμα ανάπτυξης, προσφέροντας αποτελεσματικές από πλευράς κόστους και χρόνου λύσεις workflow που βελτιώνουν τη συμμόρφωση και την ασφάλεια, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τους βασικούς στόχους της επιχείρησης όπως είναι το mobility, παράλληλα με τις πρωτοβουλίες περικοπής κόστους. Σε αυτή τη λογική, έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν στον επαναπροσδιορισμό τού πώς διεξάγεται το καθημερινό business workflow. Πρόκειται για διαδικασία εξαιρετικά χρήσιμη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες βλέπουν την ανάπτυξή τους να μειώνεται από τις εσωτερικές τους διεργασίες, ενώ βρίσκονται κάτω από τη συνεχή πίεση της διαχείρισης του mobility και της βελτιστοποίησης των πόρων τους. Με τη χρήση των έξυπνων MFPs, οι SMBs έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις αυτές και να επιτύχουν σημαντικά οφέλη από πλευράς workflow.

 

Επιπρόσθετα όμως της workflow στρατηγικής τους, οι σύγχρονες λύσεις printing παρέχουν σε εκείνες τις επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν κάποιο σύστημα ασφαλείας εγγράφων, τη δυνατότητα να ελέγχουν την πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες με εργαλεία πιστοποίησης ταυτότητας και να προστατεύουν τις πληροφορίες των πελατών τους, με τη χρήση πρόσβασης βάσει άδειας. Το συμπέρασμα είναι πως πρόκειται για μια ξεκάθαρη σύνδεση μεταξύ των συσκευών και των απαιτήσεων των σύγχρονων επιχειρήσεων.

 

Δεδομένου πως οι μεγάλοι παίκτες στο χώρο του printing διαθέτουν ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο συσκευών που συνδυάζουν μια ποικιλία χαρακτηριστικών για τη συγκέντρωση και τη διαχείριση πληροφοριών ακόμα πιο αποτελεσματικά, διευκολύνεται ακόμα περισσότερο η παραγωγικότητα των εργαζομένων. Αυτές οι οικονομικές λύσεις συνδυάζουν εξελιγμένο software, εξελιγμένη τεχνολογία και ανοικτή αρχιτεκτονική, επιτρέποντάς τους να συνεργάζονται αρμονικά με τα υπάρχοντα document workflows. Η εν λόγω ευελιξία ανταποκρίνεται στο 70% των ευρωπαϊκών SMBs, οι οποίες υιοθετούν αυτοματοποιημένα εργαλεία business διεργασιών για αυξημένη παραγωγικότητα των εργαζομένων. Μάλιστα, αυτό σημαίνει πως τα έξυπνα συστήματα printing έχουν τη δυνατότητα να αναβαθμίζονταισε στενή συνάρτηση με τη μελλοντική ανάπτυξη, καθώς επίσης και με τα νέα business και τεχνολογικά trends που συνεχώς ξεπηδούν και τα οποία πρέπει να υιοθετούν οι επιχειρήσεις ώστε να παραμένουν ανταγωνιστικές.

 

Βασικές τάσεις και αντίκτυπος στις SMBs

Δεδομένων όλων των νέων και συναρπαστικών ψηφιακών τεχνολογιών στην αγορά, είναι πολύ εύκολο για τα IT τμήματα να ξεχάσουν τις υποδομές της επιχείρησής τους, δηλαδή τους εκτυπωτές, τις multifunction συσκευές και τα συστήματα διαχείρισης εγγράφων. Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό το πώς θα συνεχίσουν να αποτιμούν με το σωστό τρόπο όλα τα επιμέρους στοιχεία του ΙΤ περιβάλλοντος, προκειμένου να διασφαλίσουν πως διαθέτουν όλα όσα είναι απαραίτητα για να επιτευχθεί η μέγιστη παραγωγικότητα και εξοικονόμηση printing 1χρημάτων. Ειδικότερα όσον αφορά στους εκτυπωτές και στα MFPs, πολλές SMBs είναι πιθανό αφενός να μη χρησιμοποιούν όσο πρέπει τις συσκευές τους, αλλά και αφετέρου να τις χρησιμοποιούν αναποτελεσματικά. Με τον τρόπο αυτόν παρουσιάζονται επιπλοκές από πλευράς κόστους και παραγωγικότητας για τις επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν βέβαια να επιλυθούν μέσω της ορθής και ισορροπημένης διαχείρισής των συσκευών. Πολλές SMBs διαθέτουν πλέον high-end MFPs με εξαιρετικές δυνατότητες εκτύπωσης, υποστήριξη Α3 και ποικίλα features φινιρίσματος (συρραφή, διάτρηση, δίπλωση), αλλά αυτό δεν συνεπάγεται πως εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες αυτές. Πολλές συσκευές MFPs εγκατεστημένες σε SMBs έχουν τη δυνατότητα εκτύπωσης τουλάχιστον 100.000 σελίδων το μήνα, αλλά κατά μέσο όρο δεν εκτυπώνουν παρά 10.000 σελίδες. Στις περιπτώσεις αυτές, απαιτείται εξορθολογισμός και καλύτερη διαχείριση δυναμικού, πόρων και συστημάτων.

 

Παρόλο που οι επιχειρήσεις συνήθιζαν να εκτυπώνουν μεγάλες ποσότητες κάποια χρόνια πριν όταν απέκτησαν τις συσκευές τους, είναι αλήθεια πως κάποιες τάσεις που έκαναν την εμφάνισή τους στο μεσοδιάστημα έχουν οδηγήσει σε μια σχετική μείωση των αναγκών εκτύπωσης ή πιθανώς μετατόπισής τους σε άλλα μέσα. Αναφερόμαστε στις ψηφιακές τεχνολογίες (για παράδειγμα, smartphones ή tablets), καθώς και στα workflows που έχουν περιορίσει την ανάγκη για εκτύπωση σε χαρτί. Μια ακόμα τάση είναι εκείνη της προτίμησης των εργαζομένων σε ηλεκτρονικά έγγραφα, αλλά και εκείνης των βελτιωμένων υποδομών του ΙΤ, όπως είναι τα ασύρματα δίκτυα και το cloud storage για την ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα.

 

Συν τοις άλλοις, οι επιχειρήσεις στρέφονται ολοένα και περισσότερο στο online marketing, στο cloudbased sharing και στα ψηφιακά workflows, οπότε οι παραδοσιακές εκτυπώσεις θα παρουσιάζουν τάσεις μείωσης. Οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης χρησιμοποιούν τις mobile συσκευές τους ολοένα και περισσότερο για πρόσβαση σε πληροφορίες.

 

Το Internet καθιστά ακόμα πιο απλό και ταχύτερο τον ηλεκτρονικό διαμοιρασμό εγγράφων και την πρόσβαση σε πληροφορίες. Αν προσθέσουμε σε αυτά και την τάση των σύγχρονων επιχειρήσεων να αποδείξουν την οικολογική τους ταυτότητα, κατανοούμε πως πρόκειται για μια ένδειξη. Όλα αυτά δεν συνεπάγονται βέβαια πως η έννοια του printing έχει χάσει τη δυναμική της. Ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να έχουν ανάγκη των υπηρεσιών εκτύπωσης σε κάθε περίπτωση. Μπορεί ο όγκος των εκτυπώσεων να μην είναι πλέον τόσο μεγάλος, αλλά οι επιχειρήσεις εκείνες που απαιτούν λύσεις printing για την εύρυθμη λειτουργία τους έχουν αυξηθεί σημαντικά. Τα όρια που υπήρχαν μεταξύ μεγάλων και μικρών παικτών στο θέμα των εκτυπωτικών λύσεων έχουν γίνει πιο ασαφή, επιτρέποντας τη διαφοροποίηση των λύσεων, και λόγω της επικράτησης του mobile και του cloud. Οι τάσεις αυτές έχουν «στρώσει το έδαφος» για νέες λύσεις και υπηρεσίες, τις οποίες το κανάλι συνεργατών θα μπορεί να «σερβίρει» στην αγορά αυτή.

 

Μια μεγάλη ευκαιρία για το κανάλι

Έχει συχνά ειπωθεί πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ένας μεγάλος και σχετικά ανεκμετάλλευτος χώρος για υπηρεσίες printing. Παρόλο που οι μεγάλοι επιχειρηματικοί οργανισμοί είναι πιθανότερο να διαθέτουν πολύ περισσότερες συσκευές και ανάγκες από την τυπική SMB, οι μικρές επιχειρήσεις συχνά δεν έχουν πλήρη επίγνωση πόσα πολλά χρήματα ξοδεύουν για εκτυπώσεις, ενώ ταυτόχρονα αναζητούν συνεχώς τρόπους να περικόψουν τις δαπάνες τους. Μπορεί αυτό να ισχύει για πολλές επιχειρήσεις, αλλά είναι εξακριβωμένο ότι συμβαίνει περισσότερο στις SMBs. Σύμφωνα με τους αναλυτές, είναι δεδομένο πως μια τυπική SMB ξοδεύει πολλά χρήματα στο printing. Ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα προσέγγισης σε αυτές τις επιχειρήσεις είναι να πειστούν πως θα πρέπει να επιτρέψουν σε έναν πάροχο λύσης να έρθει στο χώρο τους και να κάνει κάποια εκτίμηση. Είναι προφανές όμως πως υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο – συνήθως οι μικρές επιχειρήσεις καταναλώνουν τον περισσότερο χρόνο με τον καθημερινό αγώνα επιβίωσής τους, ώστε συχνά δεν κατανοούν την άμεση ανάγκη μιας λύσης printing. Στην ουσία, δεν δίνουν την πρέπουσα σημασία στο κόστος των εκτυπώσεών τους που μπορεί να είναι σημαντικές σε όγκο και αξία. Αυτό που πρέπει να κάνει ο μεταπωλητής, στην περίπτωση αυτή, είναι να τραβήξει την προσοχή τους στα στοιχεία, ώστε να πειστούν για την ανάγκη μιας κατάλληλης για τα μέτρα τους λύσης.

 

Σε αντίθεση, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν και καλύτερη αίσθηση του ποιες είναι οι δαπάνες εκτύπωσης, ενώ διαθέτουν τα τμήματα και το προσωπικό που θα υποδείξει το ζήτημα στο management. Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από την άλλη, ο υπεύθυνος για τα οικονομικά, την τεχνολογία ή το marketing είναι συνήθως το ίδιο άτομο ή κάποιο του στενού περιβάλλοντός του. Αφότου όμως κάποιος συνεργάτης τού προσφέρει μια εμπεριστατωμένη ανάλυση, είναι σχεδόν βέβαιο πως ο πελάτης θα κατανοήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για εξοικονόμηση χρημάτων, συχνά εκατοντάδες ευρώ το μήνα. Επιπρόσθετα με την εξοικονόμηση σε εκτυπωτές και αναλώσιμα, πολλές επιχειρήσεις μπορούν να γλιτώσουν χρήματα και από πλευράς ενέργειας. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο σε αρκετές SMBs να διαθέτουν παλιούς εκτυπωτές που απλά βρίσκονται στο χώρο αχρησιμοποίητοι και μάλιστα δεν απενεργοποιούνται ποτέ. Οι συσκευές αυτές συνεχίζουν να καταναλώνουν ρεύμα και απλά… αναπαύονται σε ένα σημείο για 5 ή και 10 χρόνια.

 

Ανεξάρτητα από το πού προέρχεται η εξοικονόμηση χρημάτων, μια ανάλυση των δαπανών μιας SMB θα επιτρέψει στην εταιρεία να ανακαλύψει επακριβώς τι ακριβώς ξοδεύει και από πού μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα. Όπως εύκολα γίνεται κατανοητό, δημιουργούνται νέες προϋποθέσεις και ευκαιρίες για το δίκτυο των μεταπωλητών, που καλείται να «σερβίρει» τις απαιτούμενες λύσεις και υπηρεσίες. Οι συνεργάτες που κατανοούν πως οι εκτυπωτικές λύσεις έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν μια σταθερή πηγή εσόδων με υψηλό margin, θα μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες τους και ταυτόχρονα τη δική τους κερδοφορία. Οι ΙΤ μεταπωλητές που θεωρούν πως δεν υπάρχει κέρδος στους εκτυπωτές θα ανακαλύψουν σύντομα πως οι πελάτες τους αναζητούν απεγνωσμένα έναν τρόπο διαχείρισης των δαπανών του printing τους, οπότε θα πρέπει να είναι παρόντες για να προσφέρουν τις κατάλληλες λύσεις. Οι λύσεις αυτές θα αποτελέσουν μια σταθερή πηγή εσόδων για τους συνεργάτες, καθώς θα συνεισφέρουν στην κερδοφορία των πελατών τους.

 

Άρθρο εκ μέρους τη Active Computer Systems

 

Η Active σας προτείνει την εκτύπωση μέσω της τεχνολογίας PageWide της HP

 

Με τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως κλάδου, να αναζητούν τη χρυσή τομή ανάμεσα στην προστιθέμενη αξία των επενδύσεών τους, την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών (εργασία από διαφορετικές συσκευές για παράδειγμα) και την αύξηση της παραγωγικότητας, η εκτύπωση έχει καταστεί τα τελευταία χρόνια σημαντικός παράγοντας στη αποκρυπτογράφηση αυτού ακριβώς του… γρίφου. Αυτό ισχύει σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό στην περίπτωση των ελληνικών επιχειρήσεων, όπου κάθε  ευρώ δαπάνης, αλλά και κάθε σελίδα εκτύπωσης πραγματικά μετρούν, ενώ καθίστανται σημαντικοί παράμετροι η ευκολία χρήσης, απρόσκοπτη λειτουργία και αξιοπιστία.

 

Για τους συνεργάτες του καναλιού, η πραγματικότητα αυτή δημιουργεί μεγάλες ευκαιρίες, αρκεί βέβαια να διαθέτουν στη φαρέτρα τους τα κατάλληλα «όπλα». Η ACTIVE Computer Systems S.A., Partner First Platinum της HP σε Ελλάδα & Κύπρο, σας προτείνει τις νέες και active1καινοτόμες λύσεις της HP που βασίζονται στην τεχνολογία PageWide και αποτελούν ακριβώς αυτά τα «όπλα».

 

Μέχρι σήμερα, οι εκτυπωτές που βασίζονται σε τεχνολογία μελάνης, δύσκολα θεωρούνταν κατάλληλη λύση για το περιβάλλον γραφείου. Τα προϊόντα PageWide της HP όμως ορίζουν μια τελείως διαφορετική τεχνολογία μελάνης.

 

Σε αντιδιαστολή με τα «παραδοσιακά» προϊόντα inkjet τεχνολογίας, δεν διαθέτουν κινούμενες κεφαλές. Αντιθέτως, χρησιμοποιούν μια στατική κεφαλή, η οποία εκτείνεται κατά μήκος όλης της σελίδας και μέσω χιλιάδων ακροφυσίων, ενώ αφήνει το μελάνι πάνω στο χαρτί. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζονται μεταξύ άλλων, η υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης καθώς και μεγαλύτερη αξιοπιστία της συσκευής (λιγότερα μηχανικά μέρη). Πρόκειται για την ίδια τεχνολογική βάση, η οποία υποστηρίζει μεγάλες συσκευές web press και industrial εκτυπώσεις – αλλά σε μέγεθος και δυνατότητες που ταιριάζουν με τις ανάγκες μικρότερων ομάδων εργασίας και εξασφαλίζει:

 

-Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης: Έως και 70 σελίδες ανά λεπτό, καθώς και άμεση εκτύπωση της πρώτης σελίδας. Πρόκειται για καλύτερη επίδοση από εκείνες πολλών αντιστοίχων μοντέλων laser.

 

-Ποιοτική εκτύπωση: Χρησιμοποιούνται μελάνια pigment, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη αντοχή τόσο στο χρόνο, όσο και στα στοιχεία της φύσης, όπως ο ήλιος και το νερό για παράδειγμα.

 

-Χαμηλότερο κόστος ανά σελίδα: Μικρότερο κόστος από αντίστοιχες λύσεις laser – μείωση κόστους έως και 40%.

 

-Μικρότερες ανάγκες συντήρησης: Οι ανάγκες συντήρησης και προβλήματα όπως το paper jam και η αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων μειώνονται κατακόρυφα  λόγω της απουσίας κινητών μερών. Επίσης, τα αναλώσιμα των εκτυπωτών υποστηρίζουν κάποιες χιλιάδες σελίδες εκτυπώσεων – επομένως μειώνεται σημαντικά η ανάγκη παρέμβασης / αλλαγής αναλωσίμου από το χρήστη.

 

Είναι προφανές, λοιπόν, ότι η τεχνολογία HP PageWide έχει τις προοπτικές να αλλάξει το καθεστώς εκτυπώσεων που υπάρχει στις επιχειρήσεις. Μέχρι τώρα οι εκτυπωτές με γραφίτη (toner) κυριαρχούσαν στο επιχειρηματικό περιβάλλον, κυρίως είτε επειδή τα inkjet μοντέλα δεν είχαν την απαιτούμενη ταχύτητα, είτε γιατί το κόστος χρήσης τους ήταν απαγορευτικό.

 

Η τεχνολογία HP PageWide ανατρέπει στην πράξη αυτά τα μειονεκτήματα και δίνει νέα προοπτική στη θέση των inkjet εκτυπωτών στις επιχειρήσεις. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας παρουσιάσουμε τα νέα μοντέλα της HP, καθώς και λύσεις που ανταποκρίνονται στις επιχειρησιακές σας ανάγκες, στο περίπτερο μας 3.519 (Hall 3) στην στα Ποσειδωνία 2016 – εκθεσιακό κέντρο Athens Metropolitan Expo, 7-10 Ιουνίου.

 

Άρθρο εκ μέρους της Xerox

 

Μείωση κόστους και σύγχρονες εφαρμογές ως παράγοντες βιωσιμότητας!

 

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον και ειδικότερα σε ότι αφορά στην αγορά των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), η μείωση των εξόδων αποτελεί παράγοντα βιωσιμότητας. Ένας τομέας, ο οποίος συχνά παραβλέπεται από τις εταιρείες, σε αυτήν τους την προσπάθεια, είναι η διαχείριση των εγγράφων.

 

Σε αυτό το δύσκολο και ιδιαίτερα απαιτητικό έργο, η Xerox αποτελεί τον καταξιωμένο συνεργάτη και είναι σε θέση να αναδομήσει επιτυχώς διάφορες πτυχές του κύκλου ζωής των εγγράφων, επιτυγχάνοντας βελτιωμένες διαδικασίες με παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς και σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

 

Η Xerox εισήγαγε πρώτη στην Ελληνική αγορά τις υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων (Managed Print Services), ενώ και σήμερα, μετά από μία δεκαετία, παραμένει ηγέτης στον χώρο, έχοντας xeroxπάνω από 250 ενεργά συμβόλαια, τα οποία εξυπηρετούνται μέσα από το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών της, καλύπτοντας ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια.

 

Είναι αξιοσημείωτο ότι τα τελευταία πέντε έτη, η αγορά των ΜμΕ αποτέλεσε τον τομέα εστίασης για την εταιρία, αξιοποιώντας την εμπειρία και τεχνογνωσία της από υλοποιήσεις έργων σε μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς. Ταυτόχρονα, συνδύασε την τεχνολογία αιχμής των προϊόντων της, συμπεριλαμβανομένων λύσεων λογισμικών και εφαρμογών, καταφέρνοντας έτσι να εξασφαλίσει τα ακόλουθα οφέλη και για τους SMB πελάτες της:

 

1.Μείωση εξόδων: Έως και 30% (κατά μέσο όρο, βάσει των ενεργών μας συμβολαίων), από την πρώτη ημέρα εφαρμογής τους, και χωρίς να απαιτείται κανενός είδους επένδυση από τον πελάτη.

 

2.Αύξηση παραγωγικότητας: μέσω απελευθέρωσης ανθρωπίνων πόρων από παράπλευρες διαδικασίες (π.χ. αγορά παγίων, αναλωσίμων, διαχείρισης αποθήκης κ.τ.λ.), εξοπλισμού στην αιχμή της τεχνολογίας, λύσεων software και αυτοματοποίησης ροών εργασίας, εκπαίδευσης των χρηστών για πλήρη αξιοποίηση του νέου εξοπλισμού κ.α.

 

3.Βελτιστοποίηση διαδικασιών: διαχείριση παγίων, παρακαταθήκης και αποθήκης αναλωσίμων, service εξοπλισμού, αυτοματοποίηση ροών εργασίας εγγράφων, εφαρμογή συγκεκριμένου print policy.

 

4. Ασφάλεια δεδομένων: προστασία των «ευαίσθητων» δεδομένων του πελάτη, μέσω της ελαχιστοποίησης του ρίσκου του τελευταίου, τόσο για τα δεδομένα του, όσο και για τον εξοπλισμό του. 5. Περιβαλλοντολογικά οφέλη: Σημαντική μείωση του οικολογικού αποτυπώματος του πελάτη, μέσω μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, αλλά και μείωσης των απορριμμάτων (αναλώσιμα και εξοπλισμός) με τα πιστοποιημένα προγράμματα ανακύκλωσης της Xerox (συλλογή και ανακύκλωση αναλωσίμων, ανταλλακτικών αλλά και συσκευών).

 

Όλα τα παραπάνω, συνετέλεσαν στην ωρίμανση της συγκεκριμένης αγοράς, η οποία δεν αρκείται πλέον σε υπηρεσίες που απλώς διαχειρίζονται τον εκτυπωτικό της στόλο, αλλά αποζητά έναν στρατηγικό συνεργάτη για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, μέσα από σύγχρονες εφαρμογές και λύσεις που εξυπηρετούν τις σημερινές ανάγκες των μετακινούμενων (mobile) εργαζομένων.

 

Γνωρίστε την καινοτομία Xerox και αφήστε την να δουλέψει για την επιχείρησή σας

 

 

Για περισσότερα από 75 χρόνια, η καινοτομία της Xerox έχει βοηθήσει τους ανθρώπους να καταφέρνουν περισσότερα, πιο αποτελεσματικά και σε λιγότερο χρόνο. Παρόλο που διαχειριζόμαστε  δισεκατομμύρια έγγραφα σε όλον τον κόσμο, η κληρονομιά μας δεν περιστρεφόταν ποτέ γύρω από το χαρτί, αλλά ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη  με την παραγωγικότητα στον εργασιακό χώρο.

 

Με μια τεράστια ποικιλία από λύσεις και ένα συνεχώς εξελισσόμενο οικοσύστημα, το Xerox ConnectKey, είμαστε σίγουροι ότι θα βρει ο κάθε πελάτης μας, την  τέλεια εφαρμογή για αυτόν. Με τη πρόσφατα λανσαρισμένη Xerox ConnectKey iσειρά, οι πελάτες μας θα βιώσουν τις δυνατότητες που προσφέρει ένα Smart MFP, όπως:

 

– Διαλειτουργικότητα – σε όλο το στόλο των συσκευών, διαθέτοντας μια κοινή πλατφόρμα, με στόχο να αναβαθμισθεί αισθητά η συνολική εμπειρία του πελάτη.

 

– Ενσωματωμένες Εφαρμογές (Apps) – επιτρέπουν την εύκολη σύνδεση συνεχώς μετακινούμενων (mobile) εργαζομένων με τις συσκευές. Από το Xerox App Gallery μπορούν να κατεβάσουν νέες εφαρμογές, όπως τα Print from DropBox, Scan-To Office 365 και Easy Translation Service apps, απευθείας από το περιβάλλον εργασίας του χρήστη.

Μερικές εφαρμογές που αξίζει να αναφέρουμε είναι οι εξής:

  • Η νέα εφαρμογή  Xerox Easy Translation Service, που είναι η πρώτη στο είδος της, επιτρέπει στους χρήστες να σαρώσουν κάποιο αρχείο μέσω του MFP τους, να το λάβουν στο κινητό τους ή να το ανεβάσουν σε ένα portal, ενώ παράλληλα το έγγραφο μπορεί αυτόματα να μεταφραστεί (και να «ξαναστηθεί» στο ίδιο format) με ασφάλεια και αμεσότητα σε πάνω από 35 γλώσσες!
  • Η εφαρμογή QR Code παρέχει μια γρήγορη «ζευγοποίηση» μεταξύ μιας κινητής συσκευής και ενός πολυλειτουργικού μηχανήματος (MFP).
  • Αντίστοιχα, η εφαρμογή @PrintByXerox χρησιμοποιεί μόνο μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να εκτυπώσει σε οποιονδήποτε ConnectKey εκτυπωτή!

 

– Ευφυΐα και καινοτομία – προσφέροντας ένα κρίσιμο πλεονέκτημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους μεγάλους οργανισμούς, το οικοσύστημα της Xerox παρέχει πρακτικές λύσεις που εύκολα εξορθολογίζουν το πώς επικοινωνούν, επεξεργάζονται και μοιράζουν σημαντικές πληροφορίες, πως απλοποιούν πολύπλοκες εργασίες και μειώνουν το κόστος.

 

Τι θα είναι το επόμενο προϊόν, υπηρεσία ή λύση; Με την καινοτομία της Xerox, η επόμενη επανάσταση είναι προ των πυλών. Εν τω μεταξύ, επιτρέψτε στη Xerox να κάνει το χώρο εργασίας σας να δουλεύει πιο αποτελεσματικά (κατά τα πρότυπα του «Work Can Work Better») αξιοποιώντας την κορυφαία γκάμα προϊόντων, λύσεων και εφαρμογών της.

Σχετικά άρθρα

Γεγονός το mega deal Dell – EMC

Channel-Manager

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Ο Kurt Sillen της Ericsson στο BizTech.gr

antonyroussel

Qrator: Νέο iOS app από νέο start up

Kitriniaris

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης. Αποδοχή Περισσότερα