Το Qivos Cloud στην εκθεση RBTE 2017

Την B2C πλατφόρμα Qivos Cloud για τη διαχείριση ολοκληρωμένων προγραμμάτων customer loyalty παρουσίασε επίσημα η Qivos στο πλαίσιο της έκθεσης  Retail Business Technology Expo (RBTE) 2017, τη μεγαλύτερη έκθεση για λύσεις retail στην Ευρώπη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 8 και 9 Μαΐου.

 

Με τη χρήση αλγορίθμων και artificial intelligence η πλατφόρμα δημιουργεί ενοποιημένα προφίλ πελατών με βάση στα δημογραφικά τους στοιχεία καθώς και τις αγοραστικές τους συνήθειες, διευκολύνοντας έτσι την υλοποίηση και παρακολούθηση στοχευμένων, εξατομικευμένων, πολυκαναλικών προωθητικών ενεργειών. Επιπλέον, με τη χρήση δυναμικών dashboards που αναπροσαρμόζονται διαρκώς και προβάλουν real-time αποτελέσματα, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει την εκάστοτε ενέργεια με στόχο τη μεγιστοποίηση του ROΜI (Return on Marketing Investment), επηρεάζοντας με αυτόν τον τρόπο τη συνολική πρόοδο του έργου.

 

Σημειώνεται πως μέσω της πλατφόρμας έχουν καταγραφεί περισσότερες από 36 εκατομμύρια συναλλαγές και κατά μέσο όρο 55 χιλιάδες ημερησίως, ενώ μέχρι σήμερα είναι συνδεδεμένη με πάνω από 3.700 POS.