Το Office 365 μας… ταξιδευει

Η Tripsta, το μεγαλύτερο ελληνικό online ταξιδιωτικό πρακτορείο, με παρουσία σε 55 χώρες και περισσότερους από 260 εργαζομένους, έγινε μία ακόμη εταιρεία που υιοθέτησε το Office 365 της Microsoft. Πρωταρχικός στόχος της εταιρίας ήταν να αντιμετωπίσει θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση αρχείων και τον εκσυγχρονισμό διαδικασιών.

 

Επιπλέον, όμως, το Office 365 συνέβαλλε σημαντικά στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη διευκόλυνση της συνεργασίας και εσωτερικής επικοινωνίας των εργαζομένων σε όλες τις χώρες. Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2014, ενώ η προετοιμασία διήρκεσε περίπου δύο μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων πραγματοποιήθηκε μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια, δίνοντας στην δυνατότητα, αρχικά σε 120 χρήστες, να εξοικειωθούν με τη σουίτα Office 365, και τις υπηρεσίες της, όπως είναι το Skype for Business, το Yammer, το SharePoint Online και το OneDrive for Business.