Το Megasoft Prisma Win στο κεντρο Elyssis

Την εξειδικευμένη εφαρμογή της Megasoft Prisma Win για τα κέντρα αισθητικής επέλεξε το κέντρο Ιατρικής κοσμετολογίας Elyssis στη Χαλκίδα. Το εξειδικευμένο πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης της Megasoft καλύπτει απόλυτα τα σύγχρονα κέντρα αισθητικής, προσφέροντας οργάνωση και έλεγχο, ενώ αφήνει στον αισθητικό όλο τον χρόνο για δημιουργία.

 

Προκειμένου να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις που έφερε η διεύρυνση του πελατολογίου και να ανταποκριθεί στο 100% στις προσδοκίες τους για υψηλού επιπέδου υπηρεσίες η εταιρεία υιοθέτησε τη λύση της Megasoft και κάλυψε άμεσα τις ανάγκες για εύκολη διαχείριση Reception, για καταγραφή και άμεση εικόνα των στοιχείων του πελάτη με πλήρες ιατρικό ιστορικό και ιστορικό θεραπειών, χαρακτηριστικά σώματος – προσώπου κ.τ.λ., ενώ βελτίωσε αισθητά την οργάνωση και τον έλεγχο της επιχείρησης μέσα από ένα ενιαίο σύστημα παρακολούθησης και με την πληροφορία από κάθε τμήμα και τομέα να είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή.

Η υλοποίηση

Την υλοποίηση του έργου με την εγκατάσταση και παραμετροποίηση της εφαρμογής ανέλαβε ο πιστοποιημένος και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Megasoft στη Χαλκίδα Δημήτριος Κυριαζής-Softnet.

Στο Elyssis εγκαταστάθηκε η εξειδικευμένη εφαρμογή Prisma Win Διαχείριση Κέντρου Αισθητικής σε multi user 10 θέσεων εργασίας για να καλυφθούν όλες οι θέσεις από τη γραμματεία, την τιμολόγηση και την πώληση προϊόντων έως και τις καμπίνες όπου εκτελούνται οι θεραπείες. Η εφαρμογή κάλυψε την ανάγκη της διοίκησης για άμεση και ξεκάθαρη εικόνα της πορείας της επιχείρησης, των τζίρων, των οικονομικών αποτελεσμάτων, των προμηθειών των αισθητικών από υπηρεσίες και προϊόντα, και διαθέτει πληθώρα στατιστικών και αναφορών για την πλήρη και σφαιρική πληροφόρησή του με… λίγα μόλις κλικ!

 

Με τη λύση της Megasoft το κέντρο αισθητικής Elyssis επωφελήθηκε από την εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος με τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες, ενώ μείωσε σε μεγάλο βαθμό το κόστος λειτουργίας του. Επιπλέον, η εξυπηρέτηση του πελάτη γίνεται σωστά και γρήγορα με πλήρη γνώση όλων όσων τον αφορούν. Τα λάθη κατά την καταχώρηση των ραντεβού έχουν εξαλειφθεί, ενώ η διαχείριση προϊόντων και αποθεμάτων για ιδιοκατανάλωση και για πώληση έχει γίνει πλέον μία εύκολη και απλή υπόθεση. Τέλος, η εξαγωγή λεπτομερών στοιχείων & πλούσιων στατιστικών πωλήσεων συνέβαλλαν ουσιαστικά και καθοριστικά στην καλύτερη λήψη αποφάσεων.

Related Posts