Το eTime της Qualisys στο Pelagos Suites Hotel

Η εταιρεία DataLab, συνεργάτης της Qualisys Software στο νησί της Κω που δραστηριοποιείται στον τομέα της πληροφορικής στα βόρεια Δωδεκάνησα, ολοκλήρωσε με επιτυχία την εγκατάσταση των τερματικών ωρομέτρησης και ελέγχου πρόσβασης και της εφαρμογής eTIME, για την διαχείριση του παρουσιολογίου των εργαζομένων στο Pelagos Suites Hotel.

Το eTime διαθέτει δυνατότητα μεταβολής του ωραρίου, των βαρδιών και παρακολούθησης των αδειών, παράγοντας όλες τις απαραίτητες αναφορές που δίνουν την πλήρη εικόνα του κάθε εργαζομένου και συνολικά, επιταχύνοντας τις μισθολογικές διαδικασίες.

 

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα ωρομέτρησης

Το eTime της Qualisys Software είναι ένα εξειδικευμένο ευέλικτο σύστημα ωρομέτρησης προσωπικού, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, και ελέγχου πρόσβασης, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς, για τον καλύτερο έλεγχο του ωραρίου των εργαζομένων, σε σύνδεση με ηλεκτρονικά ρολόγια παρουσίας προσωπικού, παρέχοντας άμεση και έγκαιρη πληροφόρηση για την μισθοδοσία.

Υποστηρίζει κάρτες barcode, βιομετρικούς αισθητήρες αφής, ή ηλεκτρονικά τερματικά ωρομέτρησης, προσφέρει απομακρυσμένη υποστήριξη με on-line σύνδεση των υποκαταστημάτων και των απομακρυσμένων σταθμών εργασίας.

Related Posts