Το ERP στην εποχη του Cloud

Χρονολογικά τα ERP συστήματα μπορεί να υπάρχουν στην διεθνή επιχειρηματική αγορά εδώ και αρκετά χρόνια, ου μην και δύο δεκαετίες, όμως μόλις τελευταία οι κατασκευαστές τους σε μια προσπάθεια να “αποκρυπτογραφήσουν” με μεστό όσο και αποδοτικό τρόπο τα θέλω της αγοράς, δείχνουν να αντιλαμβάνονται πως έφτασε η ώρα για την πραγματοποίηση σειράς αλλαγών. Αν όχι πλήρης μετασχηματισμός τους, τουλάχιστον ανανέωσή και εμπλουτισμός τους σε σημαντικό βαθμό με χαρακτηριστικά και λειτουργίες, αποτελούν το Α και το Ω του σύγχρονου επιχειρείν: Cloud, mobility, ασφάλεια, analytics κ.ά. Ξεχάστε, λοιπόν, τα “βαριά”, μη-λειτουργικά, πανάκριβα, περιοριστικά όσο και χρονοβόρα στην υλοποίησή τους ERP συστήματα και ετοιμαστείτε να “υποδεχτείτε” συστήματα τα οποία διακρίνονται για την υψηλή διαθεσιμότητα και λειτουργικότητα, την δίχως χρονικούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς, την συνδρομητική μορφή υπηρεσιών, την επεκτασιμότητα τους κ.ο.κ.! Όσο για τα μέλη του ΙΤ Καναλιού, τα ERP συστήματα εξακολουθούν να αποτελούν μια ικανοποιητική πηγή εσόδων, μόνο που το μοντέλο το οποίο πρέπει να ακολουθηθεί για την αξιοποίησή του απαιτεί εκ νέου «ανάγνωση»!

 

Aποτελεί κοινό τόπο πως οι εφαρµογές που απευθύνονται σε εταιρείες και οργανισµούς οφείλουν να «ακολουθούν» και να βρίσκονται σε συνάρτηση µε τις σύγχρονες επιταγές του επιχειρείν, τις ιδιαιτερότητές του, καθώς επίσης και τα δεδοµένα από τα οποία περικλείεται. Υπό αυτό το πρίσµα, σήµερα οι επιχειρηµατικές εφαρµογές έχουν µεταβάλλει άρδην τόσο την ουσία της λειτουργίας τους, όσο και τον τρόπο µε τον οποίο διατείθενται, ελέω των παραµέτρων του cloud, της φορητότητας, αλλά και των analytics.

 

Πόσο µάλλον όταν αναφερόµαστε στα ERP συστήµατα, τα οποία παραδοσιακά απαρτίζουν τη «ραχοκοκκαλιά» στην οποία στηρίζεται η εύρυθµη λειτουργία µιας επιχείρησης. Τον τελευταίο καιρό έχουµε γίνει µάρτυρες µιας σειράς σηµαντικών µεταβολών, µε τους «παίκτες» που απαρτίζουν την εν λόγω αγορά να επιχειρούν να αναπτύξουν λύσεις που θα ανταποκρίνονται στα «θέλω» των πελατών, έχοντας ως βασικά χαρακτηριστικά την απλότητα στη χρήση, την ευελιξία, την αυξηµένη επεκτασιµότητα, το χαµηλό κόστος, αλλά και την κάλυψη ολοένα και περισσότερων τµηµάτων µιας επιχείρησης. Πόσο, µάλλον, όταν στην προσπάθεια που καταβάλουν οι κατασκευαστές προκειµένου να περιορίσουν στο ελάχιστο τα απαιτούµενα κόστη ανάπτυξης, έχουν δηµιουργήσει εξειδικευµένα πακέτα λογισµικού για µια σειρά από καθετοποιηµένους κλάδους, καθώς επίσης και out-of-the-box συνθέσεις που αφορούν σε µικρού και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις.

 

Cloud, ασφάλεια και analytics!

Τι ζητούν οι επιχειρήσεις σήµερα από τις ERP εφαρµογές τους;

– Να είναι σε θέση να «τρέχουν» ολόκληρη την επιχείρησή τους στο cloud, µε ένα ψηφιακό πυρήνα που περιλαµβάνει τις πλέον κύριες δραστηριότητές τους, συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοοικονοµικών, της λογιστικής, των προµηθειών, των πωλήσεων, των κατασκευών, του συστήµατος διαχείρισης έργων και τη διαχείριση κύκλου ζωής των προϊόντων.

– Να απολαµβάνουν υψηλά επίπεδα λειτουργικότητας και ασφάλειας όσον αφορά τις επιχειρηµατικές εφαρµογές που διαχειρίζονται σε επόµενης γενιάς κινητά.

– Να µπορούν να εκµεταλλεύονται µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο την χρήση analytics σε πραγµατικό χρόνο, ανεξαρτήτως χρονικών και γεωγραφικών δεδοµένων.

– Nα µην προβάλουν εµπόδια ή τυχόν δυσλειτουργίες όταν φτάσει η ώρα για την επέκτασή τους ή την εν γένει προσθήκη νέων χαρακτηριστικών ή λειτουργιών.

– Η ακολουθούµενη τιµολογιακή πολιτική να είναι οικονοµική, ευέλικτη και να µην επιχειρεί να «εγκλωβίσει» την επιχείρηση-πελάτη.

 

Η παράµετρος του Cloud ERP

Το cloud αποτελεί κάτι παραπάνω από ένα µέσο για τη µείωση του επιχειρηµατικού κόστους, καθώς αντιµετωπίζεται -πλέον- ως µια πλατφόρµα που προωθεί την επιχειρηµατική δραστηριότητα µε εντελώς νέους τρόπους. Κι ενώ η cloud «υιοθέτηση» των ERP εφαρµογών µέχρι πρότινος έτεινε να υπολείπεται εν συγκρίσει µε άλλες µορφές και τύπους εφαρµογών, εντούτοις όµως τελευταία παρατηρείται αυξηµένο ενδιαφέρον και η τάση δείχνει να µεταβάλλεται µε σταθερούς ρυθµούς. Κι αυτό, καθώς ένα σηµαντικό ποσοστό των υφιστάµενων επιχειρηµατικών πληροφοριακών συστηµάτων φτάνουν στο τέλος του κύκλου της ζωής τους, γεγονός που οδηγεί τις επιχειρήσεις είτε να µεταφέρονται σε ιδιωτικές hosted cloud υπηρεσίες ή σε cloud computing προϊόντα και λύσεις. Έρευνα που διενήργησε πρόσφατα η εταιρεία Mint Jutras σε δείγµα 800 επιχειρήσεων κάθε µεγέθους αναφορικά µε τους στόχους και τις προκλήσεις από τα ERP συστήµατα κατέδειξε πως τουλάχιστον το 10% εξ’ αυτών ήδη «τρέχουν» εξ’ ολοκλήρου σε cloud-based ERPs, ενώ κάτι παραπάνω από το 50% δήλωσαν πως σχεδιάζουν να µεταφέρουν τις λειτουργίες τους σε πλατφόρµα SaaS.

 

Δίχως άλλο, το cloud αναδεικνύεται σε κυρίαρχο επιχειρηµατικό µοντέλο τόσο για τους επαγγελµατίες της πληροφορικής, όσο και για τα επιχειρηµατικά στελέχη, ενώ ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει και στο γεγονός πως το cloud βρίσκεται σε µια διαρκή εξελικτική πορεία. Αυτή τη στιγµή, οι επιχειρήσεις επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους αναφορικά µε τη χρήση του και σε περιοχές που εκτείνονται πέρα από την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα και αφορούν σε συγκεκριµένα επιχειρηµατικά οφέλη, όπως λ.χ. η ανάπτυξη καινοτοµίας στην αλυσίδα τροφοδοσίας, τη διαχείριση ταλέντων, τη συνεργασία και τα analytics. Επιτρέπει δε την εξάλειψη της µηχανικής εργασίας (π.χ. διαδικασία αντιστοιχίας των παραγγελιών και της διατήρησης των λογιστικών βιβλίων) επιτρέποντας στους υπαλλήλους να γίνουν πιο παραγωγικοί, αξιοποιώντας δηµιουργικά όσο και αποδοτικά τον χρόνο τους προκειµένου να αναζητήσουν τρόπους βελτίωσης της ίδιας της επιχείρησης. Ένα από τα ζητούµενα των σηµερινών ERP συστηµάτων είναι η αξιοποίηση της πληθώρας των δεδοµένων που υφίστανται ξεχωριστά, στα τµήµατα µιας επιχείρησης, «γκρεµίζοντας» τα σχετικά τείχη και επιτρέποντας ταυτόχρονα την αλλαγή µιας επιχείρησης έτσι ώστε να είναι ανταγωνιστική στο περίπλοκο οικονοµικό περιβάλλον που βιώνουµε.

 

Όµως, το cloud ERP δεν αποτελεί την µοναδική πτυχή του ζητήµατος των επιχειρησιακών εφαρµογών, καθώς οι κατασκευαστές σήµερα έχουν να αντιµετωπίσουν και την πρόκληση που αφορά στην αναβάθµιση των on-premise συστηµάτων. Διαδικασία, η οποία οφείλει να είναι εύκολη, γρήγορη και µε περιορισµένο κόστος, έτσι ώστε να µην χάσουν την πελατεία τους!

Μια ακόµη ιδιαιτερότητα που κάνει την εµφάνισή της στην εγχώρια αγορά είναι η ύπαρξη «διζωνικού» ERP. Δηλαδή, µια επιχείρηση επιλέγει για τις core ανάγκες τις την ERP πρόταση ενός κατασκευαστή και για έναν µεµονωµένο τοµέα ή µια καθετοποιηµένη αγορά ένα έτερο προϊόν. Βέβαια, αυξάνονται και οι κατασκευαστές που αναπτύσσουν ευέλικτες, συµπληρωµατικές και καθετοποιηµένες λύσεις, σε µια προσπάθεια να καλύψουν τις διαρκώς αυξανόµενες ανάγκες και απαιτήσεις των επιχειρήσεων-πελατών τους.

 

Τι κερδίζει το Κανάλι µεταπώλησης;

Όσο για το Κανάλι Μεταπώλησης, από τη στιγµή κατά την οποία το ERP έχει εισέλθει στην εποχή του cloud και αποτελεί συνδροµητική υπηρεσία, τότε αυτοµάτως είναι σε θέση να επωφελούνται τόσο από τα έσοδα που προκύπτουν από την σταθερή και επαναλαµβανόµενη διαδικασία ανανέωσης της συνδροµής, όσο και από το γεγονός ότι µπορούν να διαχειρίζονται εξ’ ολοκλήρου κάθε πελάτη που αποκτούν. Μάλιστα, αποκτά ξεχωριστή αξία το γεγονός ότι για την όλη διαδικασία δεν απαιτείται κάποια πρόσθετη προσπάθεια, το… extra mile από την πλευρά των µελών του ΙΤ Καναλιού µεταπώλησης προκειµένου να προσελκύσουν νέους πελάτες.

 

Σε αυτό το σηµείο επεισέρχεται και ο παράγοντας του cross-selling ή ακόµη και της προσωποποιηµένης ανάπτυξης λύσεων και εν γένει υπηρεσιών. Τα παραπάνω αποτελούν «καθαρές» διαδικασίες για τα µέλη του ΙΤ Καναλιού, καθώς δεν απαιτείται η διαρκής παρουσία τους στους χώρους του πελάτη, ενώ και ο συνολικός χρόνος υλοποίησης της εγκατάστασης κινείται -πλέον- σε µηδενικά επίπεδα. Στον αντίποδα, εξαιτίας της έλλειψης υλοποίησης on-premises λύσεων, το Κανάλι των συνεργατών αυτοµάτως περιορίζει τα έσοδα που προέρχονταν από µια σειρά εργασίες, όπως λ.χ. τη φυσική «φόρτωση» του λογισµικού, πιθανή επιδιόρθωσή του, διαδικασία debugging κ.ο.κ. Ωστόσο, εµφανίζονται ευκαιρίες τιµολόγησης σε εργασίες όπως είναι η εκκαθάριση των δεδοµένων, η ενοποίηση cloud-to-cloud /cloud-to-on-premise, το data migration κ.ο.κ.

 

Άρθρο του Δρ. Μιχάλη Μπακούρη, Εµπορικού Διευθυντή Enterprise Applications Division, Entersoft Α.Ε.

 

3+1 καινοτόµα στοιχεία για την απόδοση της επένδυσης πελατών και συνεργατών στο ERP της νέας εποχής!

 

Πρόκληση για κάθε ERP είναι να παρέχει ολοκληρωµένη out-of-the-box λειτουργικότητα µαζί µε ισχυρά εργαλεία παραµετροποίησης στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε εγκατάστασης. Το δίπτυχο αυτό εξασφαλίζει στον πελάτη µια επιτυχηµένη και διαχρονική επένδυση, ενώ στον συνεργάτη µια αποδοτική συνεργασία. Με στόχο την πληρέστερη κάλυψη πελατών και συνεργατών σε µια δυναµική, µακρόχρονη και εξελισσόµενη συνεργασία, η Entersoft επενδύει συστηµατικά µε έµφαση σε τέσσερις άξονες:

 

  1. Cloud ERP – Ευελιξία

Χαµηλότερη αρχική επένδυση, απαλλαγή από hardware και υποδοµές, ευελιξία κόστους χρήσης, αυτοµατοποίηση διαδικασιών (π.χ. backup), αλλά και υψηλή διαθεσιµότητα over the internet, είναι τα στοιχεία που το σύγχρονο Entersoft ERP παρέχει σε cloud εγκαταστάσεις. Η δοκιµασµένη λειτουργικότητα, διαθέσιµη και ως SaaS, επιτρέπει -πλέον- τη χρήση ενός ολοκληρωµένου ERP και από µικρότερους οργανισµούς, µε ελεγχόµενο κόστος που αυξάνει µόνον στην περίπτωση που µεγαλώνει αντίστοιχα και ο οργανισµός.

 

  1. Mobility – Λειτουργικότητα on-the-go

Οι σηµερινές επιχειρηµατικές ανάγκες δεν περιορίζονται στη λήψη αναφορών και την κλασική παραγγελιοληψία. Απαιτούνται σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης διαδικασιών, σε πραγµατικό χρόνο όπως Sales Force Automation, Μerchandising, CRM, διαδικασίες εγκρίσεων κ.ά., µέσω κινητών συσκευών. Τα εργαλεία αυτά, είτε αφορούν πωλήσεις, service ή άλλα τµήµατα, είναι διαθέσιµες λειτουργικότητες στο Entersoft ERP σε native mobile πλατφόρµες που εκµεταλλεύονται τα ισχυρά χαρακτηριστικά mobility των σύγχρονων συσκευών. Η Entersoft στοχεύοντας στην παροχή αποτελεσµατικών λύσεων mobile σε όλες τις επιχειρήσεις, συνοδεύει τις Mobile λύσεις της από ένα παραµετρικό integration layer που τους επιτρέπει να συνδέονται σε οποιοδήποτε σύστηµα τρίτου επιθυµούν.

 

  1. Business Intelligence – Ενηµερωµένες αποφάσεις

Ο όγκος των δεδοµένων που καλείται να επεξεργαστεί η σύγχρονη επιχείρηση, η πολυπλοκότητα των διαδικασιών, τα πολλαπλά κανάλια πώλησης και η ταχύτητα που απαιτείται στην λήψη αποφάσεων, είναι τέτοια που το περιοδικό reporting µπορεί να είναι χρήσιµο µεν, όχι όµως και έγκαιρο δε! Στην εν λόγω πρόκληση, το Entersoft ERP διαθέτει live reports, real-time olap cubes, dashboards, γεω-αναλύσεις και πληθώρα άλλων ισχυρών Βusiness Ιnteligence (B.I.) εργαλείων και δεικτών, ώστε η επιχείρηση να µετρά KPIs και να βελτιώνει διαδικασίες, σε πραγµατικό χρόνο. Σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι η διαθεσιµότητα των εργαλείων αυτών εντός του ERP, δίχως την ανάγκη µεταφοράς στοιχείων και επεξεργασία τους σε άλλα µέσα, που ενέχουν κίνδυνο σφαλµάτων αλλά και σηµαντικό κόστος συντήρησης.

 

  1. Development Tools και APIs – Εξελιξιµότητα και Προσαρµοστικότητα

Το σύγχρονο ERP πρέπει να διασφαλίζει την επένδυση του οργανισµού και την απόδοσή του σε βάθος χρόνου, ειδικά όταν το επιχειρηµατικό περιβάλλον εξελίσσεται ταχύτατα. Η ισχυρή και δοµηµένη πλατφόρµα παραµετροποίησης και επέκτασης του ERP δίνει τη δυνατότητα της διαρκούς εξέλιξης του, ακολουθώνγτας τον κατάλληλο τρόπο και κόστος προσαρµογής του στις µεταβαλλόµενες ανάγκες. Παρέχει στο εσωτερικό τµήµα IT ή στο συνεργάτη, αυτονοµία να προσαρµόσει και να αναπτύξει σωστά περισσότερες B.I. αναφορές, αλλά και µια σειρά από διαδικασίες, όπως workflows κ.ά. Κι αυτό, ενσωµατωµένα στο ERP και όχι µε άναρχα customs, εξασφαλίζοντας σηµαντικά πλεονεκτήµατα. Η Entersoft έχει επενδύσει και προσφέρει σηµαντικά εργαλεία και APIs (πλέον και WebAPIs), τα οποία ενισχύουν τις δυνατότητες ανάπτυξης και επέκτασης του Entersoft ERP.

Το σύγχρονο ERP οφείλει να προσφέρει απόδοση στην επένδυση του πελάτη, αλλά και του συνεργάτη που παρέχει προστιθέµενη αξία και διαφοροποίηση µε υπηρεσίες υλοποίησης και υποστήριξης. Η διαρκής επένδυση της Entersoft στους τέσσερις καίριους άξονες cloud, mobility, B.I., development tools και APIs διασφαλίζει την εν λόγω απόδοση, καθώς επίσης και τη win-win και σε βάθος χρόνου συνεργασία.

 

Άρθρο της Ξανθίππης Ντόντου,Υπεύθυνη Τµήµατος Marketing στην Megasoft A.E.

 

ERP: Cloud ναι… αλλά µε δικαίωµα επιλογών!

 

Σήµερα, ένα αξιόπιστο ERP σύστηµα είναι απαραίτητο για κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα µε το µέγεθος ή µε τον τοµέα που δραστηριοποιείται, για να βελτιώσει τις xanthipidodouδιαδικασίες και τα επίπεδα εξυπηρέτησης των πελατών της και να ανταποκριθεί γρήγορα σε κάθε απαίτηση της αγοράς. Στην Ελλάδα, οι ιδιαίτερες οικονοµικές συνθήκες των τελευταίων ετών, σε συνδυασµό µε τις συνεχείς φορολογικές αλλαγές, επιβάλλουν ένα αξιόπιστο και έγκαιρα ενηµερωµένο ERP που θα καταστήσει τους επιχειρηµατίες ικανούς να έχουν πλήρη πληροφόρηση για κάθε τοµέα της επιχείρησης και να ανταποκριθούν on time στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

 

Είναι αλήθεια ότι οι λύσεις στην αγορά είναι πολλές και µπορούν σε κάποιο βαθµό να ικανοποιήσουν τις επιχειρήσεις. Κάθε εταιρεία, όµως, που ενδιαφέρεται να προσφέρει αξιόπιστη λύση που θα αποτελέσει βασικό µοχλό επιχειρηµατικής ανάπτυξης για τους πελάτες της, θα πρέπει κατά κύριο λόγο να την εναρµονίζει έγκαιρα στο µεταβαλλόµενο επιχειρηµατικό περιβάλλον και στις συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες των στελεχών.

 

Οι πελάτες, πλέον, αναζητούν νέες βελτιωµένες λύσεις, αξιόπιστα και πρωτοποριακά προϊόντα, εύκολα στην υλοποίηση, που θα τους προσφέρουν περισσότερη ευελιξία, επεκτασιµότητα και ευχρηστία.

Η ευελιξία, η προσαρµοστικότητα, το χαµηλό κόστος κτήσης και το mobility είναι τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ένα σύστηµα ERP για να είναι ανταγωνιστικό.

 

Τα στελέχη σήµερα θέλουν πρόσβαση από παντού! Τα tablet και τα smartphone έχουν γίνει αναπόσπαστο εργαλείο δουλειάς για τα στελέχη που βρίσκονται εκτός επιχείρησης. Μπορούν να επιχειρούν από παντού και κάθε στιγµή, έχοντας πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστηµα της επιχείρησης διεκπεραιώνοντας άψογα όλες τις εργασίες που απαιτούνται όταν βρίσκονται στον πελάτη. Ταυτόχρονα, έχουν και όλη εκείνη την πληροφόρηση που τους είναι απαραίτητη, ώστε να είναι ακόµα πιο παραγωγικοί στη δουλειά τους.

 

Για να µπορεί ένα ERP να είναι mobile θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο απλό στην πρόσβαση, στη διαδικασία αναζήτησης της πληροφορίας και της εκτέλεσης των λειτουργιών µέσω οποιασδήποτε συσκευής.

 

Επιπλέον, το σύγχρονο ERP πρέπει να προσαρµόζεται έγκαιρα και εύκολα στις µεταβαλλόµενες συνθήκες, να είναι ευέλικτο, εύχρηστο, να προσφέρει ασφάλεια δεδοµένων, πρόσβαση από παντού σε πραγµατικό χρόνο και να βελτιώνει το user experience. Για να συµβάλλει ακόµα περισσότερο στην αποτελεσµατική διαχείριση και αξιοποίηση των πληροφοριών επιβάλλεται να διαθέτει κάποια στοιχεία Business Intelligence και Business Analytics.

 

Η Megasoft προσφέρει ένα πολύ ευέλικτο και στην αιχµή της τεχνολογίας ERP που ενσωµατώνει όλα τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά που έχουν ανάγκη οι σύγχρονες επιχειρήσεις προκειµένου να ικανοποιήσουν τους στόχους τους. H Megasoft µε τις εφαρµογές της προσφέρει στις επιχειρήσεις το συνδυασµό της αποκλειστικής διατήρησης και διαχείρισης των δεδοµένων τους εντός επιχείρησης, εξασφαλίζοντας την ιδιωτικότητά τους. Παράλληλα, τους δίνει τη δυνατότητα να ανεβάζουν στο cloud τις πληροφορίες εκείνες και µόνο που επιθυµούν να προβάλλουν σε φορητές συσκευές τύπου smartphone και tablet για τα στελέχη που βρίσκονται εκτός επιχείρησης. Μέσω της εφαρµογής PRISMA Win Live παρέχονται σε πραγµατικό χρόνο στο χειριστή που βρίσκεται εκτός επιχείρησης όλες οι πληροφορίες που αφορούν τους πελάτες, την αποθήκη και όχι µόνο. Ο χειριστής µπορεί, µέσω της φορητής συσκευής του όπου και αν βρίσκεται, να εκτελέσει τις καθηµερινές του λειτουργίες (λ.χ. αναφορές, στατιστικά, παρουσιάσεις, παραγγελίες, τιµολογήσεις, απογραφές, αποστολή-λήψη e-mail, πρόσβαση στο site της εταιρίας κ.ά.), όπως ακριβώς θα έκανε και εάν ήταν εντός επιχείρησης! Επιπλέον, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα δεδοµένα και τις λειτουργίες που θα επιτρέψει να έχει πρόσβαση ο κάθε χειριστής. Η Megasoft λέει ναι στο cloud, αλλά µε δικαίωµα επιλογών για τα δεδοµένα που θα ανεβαίνουν και για εκείνους που θα έχουν πρόσβαση σε αυτά.

 

Βέβαια, σε κάθε περίπτωση το πιο σηµαντικό κοµµάτι είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από το ERP. Αυτοί που το σχεδιάζουν, το υλοποιούν και το υποστηρίζουν. Είναι πολύ σηµαντικό κάθε επιχείρηση που προχωράει σε µια τέτοια επένδυση να καταφέρει να αποκοµίσει στο 100% τα οφέλη αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα του συστήµατος ERP. Αυτό, µπορεί να γίνει µόνο µε την πλήρη γνώση του συνόλου των δυνατοτήτων του! Η Megasoft για 20 και πλέον έτη είναι δίπλα στους πελάτες της για να µεταφέρει όλη τη γνώση στα στελέχη και τους χειριστές, να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υποστήριξης, συµβουλευτικές υπηρεσίες και την καθοδήγηση που χρειάζονται για να αντιµετωπίσουν µε επιτυχία όλες τις αλλαγές και τις προκλήσεις.

 

Άρθρο του Παναγιώτη Κωστάκου,Marketing Director της SoftOne Technologies

 

Η νέα εποχή του ERP είναι εδώ!

 

Για ένα διάστηµα, η αγορά του ERP προσπαθούσε να διαχωριστεί από τα εµπορολογιστικά πακέτα, προβάλλοντας τις επιπλέον «αρετές» του προϊόντος, αλλά και τις δυνατότητες παρακολούθησης της συνολικής εικόνας της επιχείρησης. Αφότου κατάφερε να εγκαθιδρυθεί στη συνείδηση των πελατών ως µία ανώτερη λύση, η kostakosαλήθεια είναι ότι το offering του ERP δεν µεταβλήθηκε σηµαντικά. Σίγουρα, υπήρξαν προσθήκες, αλλαγές και βελτιώσεις, και µάλιστα αξιοσηµείωτες, αλλά όχι κάτι συνταρακτικό. Όχι κάτι επαναστατικό, που θα άλλαζε την ίδια τη λύση και -κυρίως- τον τρόπο µε τον οποίο την αντιλαµβάνονται οι πελάτες.

 

Η πρώτη σηµαντική αλλαγή ήρθε µε την παρουσίαση του SaaS (σηµειώνω ότι πρώτη η SoftOne αγκάλιασε αυτήν την τάση από το 2007) τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο εµπορικής πολιτικής και αδειοδότησης. Από τότε όµως, αρκετό νερό κύλισε στ’ αυλάκι, µε αποτέλεσµα να µιλάµε πλέον για «ολοκληρωµένες Cloud λύσεις». Τι σηµαίνει όµως αυτό; Και γιατί πρέπει να απασχολεί το κανάλι;

 

Ας δούµε τις απαντήσεις µέσα από την προσέγγιση της SoftΟne, η οποία έχει ηγηθεί αυτής της τάσης, παρέχοντας µοναδικά πλεονεκτήµατα, αλλά και τρόπους διαφοροποίησης, τόσο στους συνεργάτες, όσο και στους πελάτες της.

 

Τα πάντα ξεκινάνε µε την ανάγκη των επιχειρήσεων για πιο ευέλικτες και αποδοτικές  επιχειρηµατικές διαδικασίες, αλλά και την έκρηξη των δεδοµένων σε κάθε επίπεδο. Η απαίτηση για άµεσο go-to-market, αλλά και η ύπαρξη κατάλληλων και αξιόπιστων υποδοµών οδήγησαν στο Cloud.

H SoftOne λαµβάνοντας υπόψη όλα αυτά, ασχολήθηκε από το 2007 µε το µοντέλο Software as α Service (SaaS) και την παροχή υπηρεσιών µηχανογράφησης στο Cloud. Κάνοντας ένα βήµα παρακάτω, η SoftOne απάντησε και στις ανάγκες για πραγµατική «Επιχειρησιακή Φορητότητα». Δηµιούργησε και αξιοποίησε πρωτοποριακές τεχνολογίες που ουσιαστικά επεκτείνουν την “εµβέλεια” του κεντρικού ERP, επιτρέποντας την αποµακρυσµένη πρόσβαση και χρήση του από παντού, οποιαδήποτε στιγµή και µέσω οποιασδήποτε συσκευής!

Με άλλα λόγια, συνδύασε τα πλεονεκτήµατα και τις δυνατότητες του Cloud computing µε τις λύσεις για «Επιχειρησιακή Φορητότητα», προσφέροντας στους πελάτες της µεγαλύτερη αξία, σε χαµηλότερο κόστος.

 

To Cloud ERP αποτελεί ένα νέο τρόπο delivery ενός µηχανογραφικού συστήµατος προς τον πελάτη, ο οποίος λόγω της φύσης του µέσου (µε άλλα λόγια του Internet), καθώς και των αναγκών που καλείται να καλύψει, διαθέτει µία σειρά από χαρακτηριστικά:

 

– Κατ’ αρχήν, είναι από «κατασκευής» πιο γρήγορο και ελαφρύ, περιλαµβάνοντας τεχνολογίες που ελαχιστοποιούν την ανάγκη υπολογιστικής ισχύος. Με άλλα λόγια, τα πάντα είναι ξαναδουλεµένα, ακριβώς για να λειτουργούν απρόσκοπτα µέσω Cloud.

 

– Επίσης, ένα Cloud ERP διατίθεται µε µια συνδροµή! Αυτό σηµαίνει ότι ο πελάτης δεν έχει να ασχοληθεί µε setup, εγκαταστάσεις, troubleshooting κ.λπ. Απλά κάνει login, και το σύστηµα είναι εκεί!

 

– Εξαιρετικά σηµαντικό, είναι φυσικά το γεγονός ότι ένα Cloud ERP αποτελείται από µία έκδοση για όλους τους χρήστες, και µάλιστα µία έκδοση που βελτιώνεται και αναβαθµίζεται κεντρικά, χωρίς αυτή η διαδικασία να απασχολεί κανέναν!

 

– Ακριβώς λόγω της άµεσης επικοινωνίας και του ανοικτoύ του «χαρακτήρα» του, το Cloud ERP έχει πλέον πρόσβαση σε όλα τα δεδοµένα (πολλά από αυτά δεν υπήρχαν καν στο παρελθόν) ανά πάσα στιγµή, και έτσι κάνει πραγµατικότητα το όνειρο του management: Πραγµατική εικόνα της επιχείρησης, σε πραγµατικό χρόνο!

 

– Προφανώς, είναι διαθέσιµο από παντού και από κάθε συσκευή, και έτσι δεν υπάρχουν µόνο «λίγοι και εκλεκτοί» που έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του. Όλα αυτά σηµαίνουν άµεση πληροφόρηση και άµεση λήψη αποφάσεων και µάλιστα, για πρώτη φορά, µε πλήρη διατήρηση της τιµολογιακής (και όχι µόνο) πολιτικής της επιχείρησης.

 

Το καλύτερο (για το κανάλι), το άφησα για το τέλος. Ως µία συνδροµητική υπηρεσία, το Cloud ERP διαθέτει δύο τεράστιες ευκαιρίες για το δίκτυο συνεργατών της SoftΟne.

 

– Η πρώτη είναι τα επαναλαµβανόµενα έσοδα από ανανεώσεις.

 

– Η δεύτερη, είναι το γεγονός ότι οποιοσδήποτε συνεργάτης µπορεί πλέον να έχει υπό τη διαχείριση του, όσους πελάτες καταφέρει να κερδίσει!

 

Δεν υπάρχει πλέον η ανησυχία των διαθέσιµων πόρων που θα πρέπει να βρίσκονται κάθε τρεις και λίγο στο χώρο του πελάτη. Τα πράγµατα πλέον αυτοµατοποιούνται σε µεγάλο βαθµό, και έτσι κάθε συνεργάτης µπορεί να κλιµακώσει, χωρίς πρόβληµα, τις προσπάθειες πώλησης. Μίας πώλησης που πλέον µπορεί να έρθει, αν όχι πιο εύκολα, σίγουρα πιο γρήγορα, αφού οι χρόνοι υλοποίησης έχουν σχεδόν εκµηδενιστεί.