Τα εγγραφα του Συμβουλιου της ΕΕ διαθεσιμα δωρεαν

Σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ, τα έγγραφά του θα είναι πλέον διαθέσιμα προς χρήση από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δωρεάν. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συγκεκριμένη απόφαση θα βελτιώσει τη ροή των πληροφοριών ανάμεσα στο Συμβούλιο και το κοινό και θα συμβάλει στο να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω για εμπορικούς και μη εμπορικούς σκοπούς.

 

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη απόφαση, η οποία, να πούμε ότι εγκρίθηκε χωρίς συζήτηση, όλοι οι πολίτες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν περαιτέρω τις πληροφορίες που περιέχονται στα έγγραφα του Συμβουλίου δωρεάν και χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν ατομικές αιτήσεις.

Η πολιτική του Συμβουλίου σχετικά με τα ανοικτά δεδομένα θα εφαρμοστεί σύμφωνα με τους κανόνες περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ.

 

Τι διατίθεται

 

Η διαδικτυακή πύλη ανοικτών δεδομένων της ΕΕ, που φιλοδοξεί να γίνει το ενιαίο σημείο πρόσβασης στα δεδομένα των θεσμικών οργάνων και των λοιπών φορέων της Ένωσης θα διευκολύνει την ανάπτυξη της πολιτικής αυτής. Η πύλη αυτή η οποία βρίσκεται εδώ περιέχει μεγάλο αριθμό συνόλων δεδομένων και συνδέσμους προς διαδικτυακές πύλες ανοικτών δεδομένων των κρατών μελών της ΕΕ.

Το Συμβούλιο συμμετέχει στην πρωτοβουλία αυτή από το 2015 χρησιμοποιώντας τα εξής τρία σύνολα δεδομένων: Τα μεταδεδομένα του δημόσιου μητρώου του Συμβουλίου, τα μεταδεδομένα των αιτήσεων πρόσβασης του κοινού σε έγγραφα του Συμβουλίου και τις ψηφοφορίες του Συμβουλίου επί νομοθετικών πράξεων.

 

Το Συμβούλιο της ΕΕ θεωρεί ότι πληροφορίες του δημόσιου τομέα αποτελούν σημαντική πηγή γνώσεων και καινοτομίας στον ιδιωτικό τομέα, στηρίζοντας τη δημιουργία καλύτερων ψηφιακών υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.