Συνεχιστηκε και το 2018 η εντονη αναπτυξη για την Entersoft

Σε μία εξαιρετική χρονιά εξελίχτηκε το 2018 για την Entersoft. Η έντονα αναπτυξιακή της πορεία προήλθε κυρίως από την απόκτηση πολλών νέων σημαντικών πελατών σε όλα τα βασικά προϊόντα της (ERP, CRM, SCM) αλλά και από την εξαγορά της δραστηριότητας Pocketbiz στα μέσα του 2018. Η εξαγορά αυτή επηρέασε τα έσοδα μόνο στο 2ο εξάμηνο του έτους.

Συνολικά τα καθαρά έσοδα του ομίλου ανήλθαν σε 13,8 εκ. Ευρώ αυξημένα κατά 17% περίπου, ενώ τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν αύξηση κατά 45% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και ανήλθαν σε 1,98 εκ. Ευρώ. Η σημαντική αύξηση της κερδοφορίας οφείλεται αφενός στις οικονομίες κλίμακας που δημιουργεί η ανάπτυξη των εσόδων, αλλά και στην καλή εμπορική πορεία που έχουν πλέον τα νέα προϊόντα WMS, Mobile SFA και οι υπηρεσίες SaaS και ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα αποτέλεσαν προϊόν επενδύσεων της 3ετίας 2015-2017.

 

Η Entersoft και η θυγατρική Retail Link κατάφεραν να διεκδικήσουν μεγαλύτερα μερίδια νέων πελατών στους οποίους περιλαμβάνονται σημαντικές μεγάλες εταιρείες και εκατοντάδες μικρότερες μέσω του δικτύου μεταπωλητών. Η θυγατρική Retail Link πέτυχε επίσης σημαντικές συμβάσεις σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης και παροχής Supply Chain Management υπηρεσιών σε πολλές μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις.

Στα μέσα του 2018 η Entersoft, μέσω της εξαγοράς της δραστηριότητας Enterprise Mobility Pocketbiz από την εταιρεία Sieben, κατορθώνει να διευρύνει το ήδη σημαντικό πελατολόγιό της. Ταυτόχρονα ενισχύει τη δραστηριότητά της στο εξωτερικό σε χώρες όπως Ρουμανία, Ουγγαρία, Ισραήλ, Βουλγαρία, Σερβία και Ρωσία.

 

Τα τελευταία τρία χρόνια ο όμιλος καταγράφει με συνέπεια διψήφια ετήσια ποσοστά ανόδου των εσόδων και των κερδών. Για το 2019 η επιδίωξη της διοίκησης είναι να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο ανάπτυξης, με αιχμή του δόρατος την απόκτηση νέων πελατών στα ERP συστήματα, την ανάπτυξη των εργασιών στο εξωτερικό αλλά και την περαιτέρω διείσδυση των νέων και καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών της στο χώρο του Supply Chain, του Enterprise Mobility και των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

 

Τέλος να τονίσουμε ότι τα πρόσφατα Entersoft Business Conferences, που διεξήχθησαν στα τέλη του 2018 στην Αθήνα και αρχές του 2019 στη Θεσσαλονίκη, παρακολούθησαν πάνω από 1.000 υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων καθώς και σημαντικά μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας. Η εταιρεία είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις νέες επενδύσεις της για την 3ετία 2018-2020 που στόχο έχουν την περαιτέρω ανάπτυξη στους χώρους του Cloud Computing, Enterprise Mobility, Analytics αλλά και στο χώρο της μηχανικής μάθησης που αποτελεί υποκλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Related Posts