Συνεργασια SingularLogic και Regency Casino Θεσσαλονικης

Ένα νέο έργο πληροφορικής, υλοποίησε πρόσφατα η SingularLogic για το Regency Casino Θεσσαλονίκης μέλος του ομίλου Regency Enternaintment.

 

Το έργο περιλάμβανε την προμήθεια των εφαρμογών Galaxy One Touch Retail και Galaxy Restaurant, την προμήθεια mobile PoS, τη σύνδεση με το SingularLogic ERP σύστημα, το σύστημα CRM/ Loyalty και το σύστημα υποδοχής που διέθετε η επιχείρηση, την ανάπτυξη custom εφαρμογών καθώς και υπηρεσίες προσαρμογής, παραμετροποίησης, εγκατάστασης, εκπαίδευσης, δοκιμαστικής λειτουργίας και υποστήριξης.

 

Το νέο πληροφοριακό σύστημα, στόχο είχε να καλύψει τη διαχείριση πωλήσεων σε πολλαπλούς και διαφορετικούς χώρους όπως bar, κατάστημα λιανικής πώλησης, αίθουσα παιγνίων, πολυχώρο θεαμάτων και εστιατόρια, την επικοινωνία μεταξύ ετερογενών συστημάτων (Casino CRM / Loyalty, σύστημα υποδοχής, ERP), την εκτέλεση τιμολογιακής πολιτικής, την on line πληροφόρηση και την κάλυψη ιδιαίτερων απαιτήσεων με την υλοποίηση custom εφαρμογών.