Συμμετοχη της Cosmos στο διαγωνισμο του Κτηματολογιου

Η ένωση των εταιρειών Vodafone και Cosmos Business Systems κατέθεσαν προσφορά στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που προκήρυξε το Ελληνικό Κτηματολόγιο ΝΠΔΔ και αφορά την «Παροχή υπηρεσιών Διασυνδέσεων και Τηλεφωνίας και Προμήθεια Δικτυακού Εξοπλισμού του Ελληνικού Κτηματολογίου».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα € 9.076.800. Αντικείμενο της σύμβασης, είναι η παροχή υπηρεσιών δικτυακών διασυνδέσεων και τηλεφωνίας, για τη λειτουργία των δικτυακών και τηλεφωνικών υποδομών καθώς και υπηρεσίες εκπαίδευσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης δικτυακών υποδομών και Υπηρεσίες DNS Hosting, του οργανισμού σε όλη την Ελλάδα.

 

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν οι Vodafone – Cosmos Business Systems – Δυναμική Πληροφορική και ο ΟΤΕ.