Σε αστερισμο κερδοφοριας η CPI

Κερδοφόρα εμφανίζονται τα αποτελέσματα του πρώτου 6μήνου της τρέχουσας χρήσης (1/7/2015 – 31/12/2015) της CPI, σύμφωνα με τις οικονομικές της καταστάσεις που δημοσίευσε η εταιρεία. Συγκεκριμένα, τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε € 75 χιλ. έναντι κερδών € 60 χιλ. το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο ενώ η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) παρέμεινε ανήλθε στις € 375 χιλιάδες.

 

Τα έσοδα σε επίπεδο 6μήνου παρουσίασαν μείωση 6% και διαμορφώθηκαν σε € 6,49 εκατ. έναντι € 6,9 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η διαφορά προέρχεται από το 1ο τρίμηνο της χρήσης καθώς στο 2ο τρίμηνο τα έσοδα παρουσίασαν αύξηση 5%. Τα έσοδα από υπηρεσίες συνεχίζουν να έχουν σημαντική συμμετοχή τους στο σύνολο των εσόδων, με το ποσοστό να είναι στο 33% στο εξάμηνο.

 

Τέλος συνεχίζεται η περαιτέρω μείωση του τραπεζικού δανεισμού (μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος), ο οποίος σε επίπεδο 6μήνου έχει μειωθεί σε ποσοστό 14% καθώς διαμορφώθηκε σε € 2,11 εκατ. έναντι € 2,46 εκατ. στις 30/6/2015.

 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο γενικός διευθυντής  της CPI, Αριστείδης Παπαθάνος, ξεκαθάρισε ότι πρωταρχικός στόχος είναι η παραμονή σε τροχιά κερδοφορίας καθ’ όλη τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης, παρά τις δυσκολίες στην αγορά.

 

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη