Προστασια εικονικων μηχανων με τη σφραγιδα της Kaspersky

Με μια νέα ευρεσιτεχνία, η οποία εκδόθηκε από την Υπηρεσία Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ, η Kaspersky Lab κάνει ένα ακόμη βήμα για την προστασία των εικονικών μηχανών ενάντια σε ψηφιακές απειλές, χωρίς να επηρεάζει τις επιδόσεις τους.

 

Στα εικονικά περιβάλλοντα, σε κάθε εικονική μηχανή διατίθεται ακριβώς το μέρος της μνήμης RAM και των δυνατοτήτων της CPU που χρειάζεται. Η μείωση των πόρων που απαιτούνται από κάθε εικονική μηχανή σημαίνει, επομένως, ότι μπορεί να γίνεται η εκκίνηση περισσότερων μηχανών με το ίδιο hardware.

 

Με τα σημερινά δεδομένα, οι συμβατικές λύσεις ψηφιακής ασφάλειας θα έπρεπε να απασχολούν περιορισμένους πόρους. Ωστόσο, αν μια παραδοσιακή λύση ασφάλειας εκτελείται σε κάθε μία από τις πολλαπλές εικονικές μηχανές που βρίσκονται σε μια υποδομή, τότε οι εργασίες ασφάλειας καταναλώνουν αρκετή από τη διαθέσιμη υπολογιστική ισχύ. Η χρήση της προσφάτως πατενταρισμένης τεχνολογίας συμβάλλει στη σημαντική μείωση του φόρτου. Επιπλέον, το εγκατεστημένο agent παρέχει πιο αξιόπιστη προστασία σε σύγκριση με την πιο διαδεδομένη προσέγγιση που δεν περιλαμβάνει agents. Το agent προσφέρει πρόσβαση στη μνήμη και στις διαδικασίες του συστήματος, ενώ αξιοποιεί και πρόσθετες τεχνολογίες ασφάλειας, όπως λύσεις ελέγχου του Διαδικτύου, ελέγχου εφαρμογών αλλά και συσκευών.

 

Η τεχνολογία που κατοχυρώθηκε από την Kaspersky Lab συνδυάζει μια ειδική εικονική μηχανή ασφαλείας με ένα light agent, το οποίο είναι εγκατεστημένο σε άλλες εικονικές μηχανές μέσα στην υποδομή. Η ειδική μηχανή είναι εξοπλισμένη με μια μονάδα ασφαλείας και χρησιμεύει ως λύση ασφάλειας για όλες τις άλλες μηχανές. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προστατεύει τη hypervisor-agnostic μέθοδο επικοινωνίας μεταξύ της ειδικής μηχανής και των light agent. Η μέθοδος αυτή δίνει τη δυνατότητα στα agent, όχι μόνο να αποστέλλουν δεδομένα απευθείας στη μονάδα ασφαλείας για ανάλυση και εκτέλεση των οδηγιών της, αλλά και να παρέχουν προηγμένα μέσα για προστασία ή αποκατάσταση, αν αυτό χρειαστεί. Τα παραπάνω θα ήταν αδύνατο να γίνουν με μια προσέγγιση που δεν βασίζεται σε agent.

 

Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία αρχιτεκτονικής ασφαλείας για εικονικές μηχανές της Kaspersky Lab εφαρμόζεται στο Kaspersky Security for Virtualization | Light Agent. Η λύση αυτή προστατεύει τους servers και τους εικονικούς σταθμούς εργασίας σε περιβάλλοντα όπως το Microsoft Hyper-V, το Citrix XenServer και το VMware vSphere. Συγκεκριμένα, το προϊόν αυτό υλοποιεί προηγμένες anti-malware τεχνολογίες, δυνατότητες βαθιάς σάρωσης των διαδικασιών του συστήματος και της μνήμης, έλεγχο διαδικτύου, έλεγχο εφαρμογών και έλεγχο συσκευής, μεταξύ άλλων πολλών χαρακτηριστικών.