Ο ΟΠΑΠ επελεξε SuccessFactors της SAP

Ο ΟΠΑΠ επέλεξε τις λύσεις SuccessFactors της SAP για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων του, αποτελώντας την πρώτη εταιρεία που αξιοποίησε όλες τις διαθέσιμες λύσεις της υπηρεσίας.

Με τις λύσεις SuccessFactors κατέστη δυνατή η ενοποίηση όλων των διαδικασιών και πολιτικών σε μια κοινή, ολοκληρωμένη, κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα. Αυτή διασφαλίζει βελτιωμένη ποιότητα και ενισχυμένη διαφάνεια, ενώ παράλληλα προσφέρει μια μοναδική εργασιακή εμπειρία στο δυναμικό της εταιρείας. Οι δυνατότητες self-service, σε συνδυασμό με την εφαρμογή για κινητά που περιλαμβάνεται στη βασική έκδοση SuccessFactors, εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη πρόσβαση των εργαζομένων στο σύστημα από οποιαδήποτε συσκευή, προσφέροντας με αυτό τον τρόπο ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον στους τελικούς χρήστες.

 

Ο ΟΠΑΠ, μέσω της συνεργασίας με τη SAP, κατάφερε να προωθήσει τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας. Τα οφέλη που προκύπτουν εντοπίζονται σε πολλούς τομείς. Μεταξύ αυτών είναι η βελτίωση της εταιρικής ιστοσελίδας θέσεων εργασίας για την προσέλκυση υποψηφίων τόσο από την αγορά εργασίας όσο και εσωτερικά από την εταιρεία, η αναβαθμισμένη διαδικασία διαχείρισης της απόδοσης, καθώς και ο εξορθολογισμός όλων των δεδομένων που αφορούν στους εργαζόμενους και τους ανθρώπινους πόρους εν γένει.

Σε συνέχεια του επιτυχημένου έργου SuccessFactors, ο ΟΠΑΠ σκοπεύει επίσης να ενισχύσει τη διασύνδεση μεταξύ των ανθρώπων του, μέσω εργαλείων συνεργασίας και σύνταξης αναφορών που διατίθενται από το SAP Analytics Cloud, και προηγμένων μαθησιακών πρωτοβουλιών, προσφέροντάς παράλληλα τη δυνατότητα επέκτασης και εμπλουτισμού αυτών των υπηρεσιών για την κάλυψη νέων αναγκών στο μέλλον.

Related Posts