Ολοταχως για το ΙοΤ οι επιχειρησεις

Περισσότερο από το ήμισυ των σημαντικών νέων επιχειρηματικών διαδικασιών και συστημάτων θα ενσωματώσει κάποιο στοιχείο του Internet of Things μέχρι το 2020, αλλάζοντας δραστικά το τοπίο του επιχειρείν, σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη πρόβλεψη της Gartner. Η επίδραση του ΙοΤ στη ζωή των καταναλωτών και των εταιρικών επιχειρηματικών μοντέλων αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, καθώς το κόστος της διασύνδεσης συσκευών, συστημάτων και οι ανθρώπων συνεχίζει να μειώνεται.

 

Οι χρήσεις του IoT που προηγουμένως θεωρούνταν ανέφικτες θα γίνουν όλο και πιο πρακτικές, με αποτέλεσμα το ΙοΤ να έχει παρουσία σχεδόν σε κάθε επιχειρηματικό κλάδο, τονίζουν οι αναλυτές της Gartner. Κατά συνέπεια, αναλυτές επιχειρηματικών σχεδίων και developers θα πρέπει να έχουν την τεχνογνωσία και τα εργαλεία για την εφαρμογή των IoT λύσεων που αφορούν τον τομέα τους.

 

Χωρίς να παραγνωρίζει τις δυνατότητες που θα προσδώσει στις επιχειρήσεις η υιοθέτηση λύσεων ΙοΤ, η Gartner προβλέπει ότι θα υπάρξουν και μια σειρά προκλήσεων που θα πρέπει να ξεπεραστούν. Καταρχήν, το 75% των έργων IoT θα διαρκέσει έως και δύο φορές περισσότερο από τον αρχικό προγραμματισμό, με άμεση συνέπεια την αύξηση του κόστους τους. Επίσης μέχρι το 2020, θα δημιουργηθεί μια μαύρη αγορά άνω των $5 δις με πλαστά δεδομένα από αισθητήρες και βίντεο. Στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο, μέχρι το 2020 η αντιμετώπιση ζητημάτων ασφάλειας στο IoT θα απαιτεί την αύξηση των εταιρειών προϋπολογισμών ασφαλείας έως και 20% ετησίως, ενώ αυτή τη στιγμή η αντίστοιχη αύξηση δεν ξεπερνά το 1%.