Νεο Planet Layer 3 managed switch

Η Professional Services ανακοίνωσε τη διάθεση του Layer 3 GS-5220-8UP2T2X managed switch της Planet. Με το νέο switch επιτυγχάνεται κάλυψη των απαιτήσεων PoE τροφοδότησης των διαφόρων συσκευών του δικτύου, περιβαλλοντική συνείδηση για εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και αδιάλειπτη παρακολούθηση του δικτύου. Παράλληλα, το νέο switch διαθέτει ένα σύνολο λειτουργιών που δίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη να δημιουργεί πολύ ασφαλή εταιρικά δίκτυα σε πολύ λιγότερο χρόνο και μικρότερη προσπάθεια από πριν.

Related Posts