Νεο Daikin Cloud Service για απομακρυσμενο monitoring

Το Daikin Cloud Service βοηθάει τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τους εγκαταστάτες να διαχειρίζονται να παρακολουθούν εξ’ αποστάσεως τα συστήματα HVAC-R, προσφέροντας σημαντικές πληροφορίες μέσω απλής διαδικτυακής σύνδεσης, χωρίς την ανάγκη για εγκατάσταση επιμέρους λογισμικού. Το Daikin Cloud Service να διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες επαγγελματικές ανάγκες.

 

Τα εργαλεία έξυπνης απεικόνισης εμφανίζουν την ενεργειακή κατανάλωση και τα δεδομένα του συστήματος που καταγράφονται όλο το έτος σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, το cloud δεν καταγράφει απλά λειτουργίες HVAC-R αλλά έχει επίσης τη δυνατότητα να ενσωματώνει και να παρακολουθεί και άλλα ζωτικά μέρη του κτιρίου όπως οι συναγερμοί βλαβών του συστήματος. Η κεντρική λειτουργία επίβλεψης επιτρέπει στους χρήστες και στους τεχνικούς υπεύθυνους να παρακολουθούν και να ελέγχουν πολλαπλά κτίρια εξ’ αποστάσεως από ένα μόνο σημείο, ώστε να διασφαλίζουν ότι τα συστήματα δεν παρουσιάζουν προβλήματα και λειτουργούν στη μέγιστη απόδοση.

Επιπροσθέτως, επιτρέπει τη διάγνωση καταγεγραμμένων συμβάντων και δυσλειτουργιών  και την παροχή τεχνικής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως. Αυτές οι ενέργειες μπορούν να πραγματοποιηθούν πριν καν μεταβεί κάποιος στο χώρο,

διασφαλίζοντας έτσι γρηγορότερη επίλυση των προβλημάτων ή ειδοποιήσεις σε χαμηλότερο κόστος.

 

Το Daikin Cloud Service επιτρέπει την συγκριτική αξιολόγηση των καταγραφών σε διαφορετικά έργα με σκοπό τον εντοπισμό της μεγαλύτερης χρήσης ενέργειας και ανίχνευση άσκοπης κατανάλωσης αυτής. Δίνει επίσης τη δυνατότητα να τεθεί στόχος για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τις εκπομπές.

 

Διορατική συντήρηση και διάγνωση

Το δεύτερο πακέτο της Daikin περιλαμβάνει το μοναδικό σύστημα καταγραφής 24/7 (ACNSS ή i-Net). Αυτή η καινοτόμα λειτουργία προληπτικής συντήρησης χρησιμοποιεί ενισχυμένους αλγόριθμους για να ελέγξει και να συγκρίνει δεδομένα και να κάνει έγκαιρα πρόβλεψη βλάβης. Μόλις ληφθεί η ειδοποίηση, οι ειδικοί της Daikin αναλύουν την κατάσταση και μαζί με τους πελάτες αξιολογήσουν τα επόμενα βήματα και να βρουν τη βέλτιστη λύση. Η εφαρμογή διάγνωσης και διαρκούς καταγραφής εγγυάται μέγιστη λειτουργική απόδοση, βελτιώνοντας την κατανάλωση ενέργειας, μειώνοντας έτσι τους λογαριασμούς κατανάλωσης ενέργειας και παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

 

Το τρίτο πακέτο cloud περιλαμβάνει την πλήρη βελτιστοποίηση του Daikin Cloud Service με εγκατάσταση από τους μηχανικούς της Daikin. Ο πελάτης λαμβάνει ανάλυση και έκθεση βέλτιστης λειτουργίας, με συμβουλές αναφορικά με τους τομείς ανάληψης δράσης. Ακόμα, οι ειδικοί της Daikin έχουν την εμπειρία να προσφέρουν συγκεκριμένες, στοχευμένες συστάσεις για συγκεκριμένες δράσεις για να ενισχυθεί περαιτέρω η ενεργειακή αποτελεσματικότητα.

 

Το Daikin Cloud Service διατίθεται με δύο από τα πιο δημοφιλή συστήματα εμπορικών εφαρμογών της Daikin: Το έξυπνο Tablet Controller, χειριστήριο με οθόνη αφής για μικρές ή μεσαίες εφαρμογές και το έξυπνο Touch Manager για μεσαίες ή μεγάλες εφαρμογές.