Νεο γραφειο στο Λουξεμβουργο η Uni Systems

Η Uni  Systems, μέλος του Ομίλου Quest, ανακοινώνει την ίδρυση γραφείου εμπορικής εκπροσώπησης στο Λουξεμβούργο με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στην αγορά των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Uni Systems Γιάννης Λουμάκης, οι υψηλές απαιτήσεις της αυξανόμενης πελατειακής βάσης στην εν λόγω περιοχή αποτέλεσαν τον παράγοντα που οδήγησε στην απόφαση δημιουργίας της νέας επιχειρησιακής οντότητας που ιδρύθηκε στη καρδιά των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε.

 

Το γραφείο στο Λουξεμβούργο που έχει αναλάβει την υποστήριξη της τοπικής πελατειακής βάσης, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Eurostat, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, αποτελεί φυσική συνέχεια της σταθερής παρουσίας της Εταιρείας στις αγορές του εξωτερικού και επεκτείνει τη διεθνή δυναμική της.