Νεες αποθηκες για την Professional Services

Η Professional Services ολοκλήρωσε τη μετεγκατάστασή της σε νέες αποθήκες , στη Λεωφόρο Πηγής 6, στα Μελίσσια. Στόχος του έργου αυτού είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας σε κάθε στάδιο του συνόλου των διαδικασιών της εισαγωγής, αποθήκευσης και διανομής των εμπορευμάτων. Ο νέος χώρος αποθηκών έχει εργονομικό σχεδιασμό ενώ, παράλληλα, τηρεί τους απαιτούμενους κανόνες  ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των εργαζομένων.

Η διοίκηση της Professional Services τονίζει ότι, μέσα από αυτό το έργο , στοχεύει τόσο στη μείωση του λειτουργικού κόστους όσο και στην αύξηση του παρεχόμενου επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών.