Νεα NFC εφαρμογη απο την Hotech

Η Hotech στο πλαίσιο της συνάντησης εργασίας με θέμα «Οι ανάγκες της κοινωνίας στην υπηρεσία της τεχνολογίας (Technology Helps Society)», παρουσίασε την εφαρμογή NFC Field Service, ένα εργαλείο για κάθε οργανισμό που στοχεύει στην αναβάθμιση των καθημερινών λειτουργιών του. Η συνάντηση ήταν μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε ο Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ), σε συνεργασία με την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) και με την υποστήριξη του INNOVATHENS.

 

Η εφαρμογή NFC Field Service παρέχει στους Δήμους όλα τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να μετατρέψουν μία σειρά εντύπων όπως φόρμες, αναφορές, αιτήσεις, ερωτηματολόγια και κάθε άλλο έγγραφό που χρησιμοποιούν για την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία τους, σε ψηφιακές φόρμες, οι οποίες συμπληρώνονται και επεξεργάζονται από mobile συσκευές σε πραγματικό χρόνο, σε ένα σύγχρονο και αποδοτικότερο πλαίσιο. Οι εμπλουτισμένες φόρμες διατίθενται σε ψηφιακή μορφή για την εξαγωγή στατιστικών και αναφορών, ενώ βρίσκονται σε άμεση διασύνδεση με τα υφιστάμενα διαχειριστικά συστήματα των οργανισμών.