Νεα συμβαση για την Intrasoft με ευρωπαϊκο φορεα

Κοινοπραξία, με επικεφαλής την Intrasoft International, επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) να υλοποιήσει σύμβαση-πλαίσιο με πιθανή εκτιμώμενη αξία μεταξύ €3 με €5 εκατομμυρίων για την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής σε σχέση με τη συντήρηση, υποστήριξη και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων.

 

Η συμμετοχή της Intrasoft εκτιμάται στα €2,2 εκατ. περίπου ενώ η κοινοπραξία περιλαμβάνει επίσης τις εταιρίες Atos και Engineering Ingegneria Informatica. Η σύμβαση είναι μέγιστης διάρκειας τεσσάρων ετών.

 

Επίσης, η ίδια κοινοπραξία, με επικεφαλής την Intrasoft International, είναι μεταξύ των πέντε επιλεγμένων προμηθευτών να υλοποιήσουν σύμβαση-πλαίσιο με την ΕΤΕ αναφορικά με υπηρεσίες που σχετίζονται με τη συντήρηση, υποστήριξη και ανάπτυξη των συγκεκριμένων εσωτερικών εφαρμογών της ΕΤΕ. Η συνολική αξία που ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το εν λόγω έργο είναι μεταξύ €12 με €22 εκατομμυρίων.