Νεα συνεργασια για τη Retail Link

Ο Πειραϊκός Φαρμακευτικός Συνεταιρισμός, επέλεξε τις λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης της Retail Link για την ηλεκτρονική διασύνδεση με τους προμηθευτές του και την ασφαλή και αυτοματοποιημένη ανταλλαγή ηλεκτρονικών παραστατικών.

 

Ειδικότερα επελέγη η λύση R@L e-Invoicing EDI για την αυτόματη ανταλλαγή παραστατικών από ERP σε ERP, χωρίς την ανάγκη χειροκίνητης καταχώρισης. Στοχεύοντας στη διεύρυνση  του κοινού-οφέλους στις συνεργασίες του, ο ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ συνδυάζει επίσης την παραλαβή EDI παραστατικών, με την αποδοχή άυλων ηλεκτρονικών παραστατικών από τους προμηθευτές του, με στόχο τη μείωση του κόστους τους περισσότερο από 50%, σε σύγκριση με τη χάρτινη έκδοση – αποστολή και καταχώριση.